BÜROOHOONE KLASSIFIKATSIOONI MÄÄRAMISE TABEL

Punktid on jaotatud kohustuslikeks A-klassile (KA), kohustuslikeks A- ja B- klassile (K) ja täiendavateks (T).
–A-klassi hoone puhul eeldatakse 12 kohustusliku (KA ja K) kriteeriumi täitmist
–B-klassi hoone puhul eeldatakse 9 kohustusliku (K) kriteeriumi täitmist.
–Madalama klassi hooned peavad vastama kaasaegsetele ehitusnormidele.

© 1994-2024 EKFL | Privaatsus