Büroohoonete klassifikaator

See dokument on Eesti Kinnisvarafirmade Liidu (EKFL) poolt vastu võetud juhendmaterjal, eelkõige EKFL’i siseseks ja tema liikmete vaheliseks suhtlemiseks kehtiva seadusandlusel baasil.

Klassifikaatori kvaliteedi kriteeriumid on määratud järgides kaasaegset praktikat ja tõmmates paralleele teiste Euroopa Liidu riikide analoogsete dokumentidega.

Klassifikaator on mõeldud kasutamiseks kõigile turuosalistele ning selle koostamisel on silmas peetud selguse ja lihtsuse põhimõtet. Üheselt mõistetavuse huvides on eraldatud Kvaliteedi tunnused ja Asukoha tunnused:nende kriteeriumide vahel puudub otsene seos, kuna A-klassi kvaliteedile vastava maja võib ehitada ka D-klassi asukohta, ning vastupidi. Seega annab klassifikaator eraldi tähistuse ja info nii hoone enda kui ka selle asukoha kohta.

Klassifikaator on loodud kasutamiseks üksnes büroopindade kvaliteedi määramisel, selles toodud kriteeriumid ei laiene teistsuguse kasutusega hoonetele. Dokument ei pretendeeri standardile ega turu kohustuslikule reguleerimisele, küll aga kirjeldab tingimused, mille täitmisel võib eeldada, et hoone vastab rahvusvahelistele investeerimisobjekti tunnustele.

Klassifikaatori asukoha tunnuste kriteeriumid on toodud Tallinna baasil, kuna seal on turu aktiivsus kõige suurem ja võrdlusbaas seeläbi objektiivseim. Klassifikaatorit teiste linnade puhul kasutades tuleb asukohakriteeriumid eraldi läbi töötada. Kohalike turuosaliste piisava huvi korral on EKFL-i ümarlaud valmis seda tegema.

EKFL-i ümarlaua töögrupp algatas 2009. aastal klassifikaatori loomise, et ühtlustada praktikat ja anda turuosalistele ülevaade sellest, mida peetakse silmas, kui räägitakse kvaliteedi klassidest. Tänaseks oleme läbi arutanud kogu klassifikaatori skaala.

Klassifikaatori loomisel osalesid EKFL-i ümarlaua liikmed.

Erilist tänu oma panuse eest väärivad töögrupi ja EKFL büroo liikmed Indrek Hääl, Priit Uustulnd, Jaan Kelder, Jaanus Kosemaa, Margus Eek, Tarmo Kase, Mart Saa, Gert Jostov, Sulev Puusaar, Peep Sooman, Tõnis Rüütel ja Lembi Võsumägi.

Ardi Roosimaa
töögrupi juht
klassifikaatori koostaja
Tallinnas 2014. a.

© 1994-2024 EKFL | Privaatsus