Tegevus

ÜLEVAADE EESTI KINNISVARAFIRMADE LIIDU TEGEVUSEST

Eesti Kinnisvarafirmade Liit asutati 10.märtsil 1994.a.

EKFL on mittetulundusühing, mida juhib kaheks aastaks valitav 8-liikmeline juhatus. 2023. aastal valiti juhatusse Andres Aavik (juhatuse esimees), Ingvar Allekand  (juhatuse aseesimees), Eno Juul, Mart Saa, Ardi Roosimaa, Tõnu Toompark, Maret Väljaots, Tõnis Rüütel. Tegevdirektoriks on Tõnis Rüütel.

EKFL on kinnisvara vahenduse, arenduse, halduse ja konsultatsioonidega tegelevate äriühingute ühendus, mis ühendab Eesti kinnisvarafirmasid, kes peavad oluliseks klientide ausat, kiiret, korrektset ja asjatundlikku teenindamist.

Liidu liikmete turvalise ja häid tavasid järgiva teenindamise tagamiseks on EKFL üldkoosoleku poolt kinnitatud Liidu liikmete heade tavade koodeks ja asutatud selle täitmiseks Aukohus, kes juhindub Heade Tavade Koodeksist ja maailmas tunnustatud praktikast.

Aukohtu koosseisu valib Liidu üldkoosolek 2 aastaks. Kohus arutab ja lahendab vaidlusi, kus vähemalt üks osapool on Liidu liige. Aukohtu poole on avalduse või kaebusega õigus pöörduda igal Liidu liikmesfirma kliendil kui ka Liidu liikmel.

EKFLi liikmeksolek annab kliendile tehingu korraldamisel suurema kindlustunde ja usalduse.

Miks ja kellele

EKFL on kinnisvara vahenduse, arenduse, halduse ja konsultatsioonidega tegelevate äriühingute ühendus.

EKFLi kuulumine on kujunenud kinnisvarafirmadele lisaväärtuseks, mis suurendab nende usalduskrediiti.

EKFLi liikmed peavad oluliseks klientide ausat, kiiret, korrektset ja asjatundlikku teenindamist.

© 1994-2024 EKFL | Privaatsus