Skip to main content

Eesti Kinnisvarafirmade Liidu (EKFL) 2023. aasta kinnisvarateemaliste üliõpilastööde konkursi võitjad

 

Eesti Kinnisvarafirmade Liidu (EKFL) 2023. aasta kinnisvarateemaliste üliõpilastööde konkursi võitja kategoorias „Säravaim kinnisvaratäht“ on  Eesti Maaülikooli magister Kristo Mihkel Zirk ja „Tõusev kinisvaratäht“ on Eesti Maaülikooli bakalaureuse õppekava lõpetanud Kaisa Sikora.

EKFLi poolt väljaantavate preemiate eesmärk on erialaliidu poolt innustada läbi tunnustuse üliõpilasi andma kinnisvaramajandussektorile uusi ideid ja rakendusi.

Juba 10 aastat saab konkursile esitada kinnisvarateemalise (kinnisvaraarenduse, -vahenduse, -turunduse, -juriidika jms) magistritöö kategoorias „Säravaim kinnisvaratäht“ ja bakalaureusetöö või rakenduskõrgharidusõppe lõputöö kategoorias „Tõusev kinnisvaratäht“. Hindamiskriteeriumiteks on teema mõjukus, rakenduslikkus ja uuenduslikkus Eesti kontekstis.

Preemia „Säravaim kinnisvaratäht 2023“ võitja on Kristo Mihkel Zirk magistritööga „Metsamaa pindala muutused Eestis 1920 kuni 2022“.

Preemia „Tõusev kinnisvaratäht 2023“ võitja on Kaisa Sikora lõputööga  „Looduslike alade muutused tehisaladeks Tartu maakonnas võrreldes aastaid 2011 ja 2022 “.

Magistritööde kategoorias otsustati anda Särava Kinnisvaratähe tiitel Kristo Mihkel Zirk`ile samuti Tartu Maaülikoolis kirjutatud uurimuse eest “Metsamaa pindala muutused Eestis 1920 kuni 2022”. Mahukal metsamaa andmete kogumisel ja analüüsil põhinev uurimus toob esile nii mõnedki olulised tahud metsade arengus viimase 100 aasta jooksul. “Metsade ümber on viimastel aastatel olnud väga palju emotsionaalset diskussiooni, kuid avalikkuses väga vähe faktipõhist infovahetust” kommenteeris otsust EKFLi juhatuse liige Ingvar Allekand. Allekandi sõnul tuleb ilmselt paljudele üllatusena, et viimase 100 aasta jooksul on Eestis metsamaade pindala kasvanud 159%. “Loomulikult ei käsitle üks magistritöö kõiki mõtestatud avaliku debati pidamiseks vajalikke nüansse, kuid metoodiline ja teaduspõhine lähenemine andmetele on eelduseks tarkade otsuste teggemisele mistahes kinnisvara kasutusfunktsiooniga puudutavas valdkonnas” lisas Allekand. Käesoleval aastal välja antavate tunnustustega tahabki Eesti Kinnisvarafirmade Liit rõhutada metoodilise ja andmepõhise lähenemise vajalikkust meid ümbritseva keskkonna kujundamisel.

 

Bauakaureusetööde kategoorias pälvis Tõusva Kinnisvaratähe tiitli Kaisa Sikora oma uurimusega “Looduslike alade muutused tehisaladeks Tartu Maakonnas võrreldes aastaid 2011 ja 2022”. Sisukal andmetöötlusel põhinev Eesti Maaülikooli bakalaureuseõppe lõputöö uuris loodusele omaste maastike ümberkujunemist tehisaladeks Tartumaa näitel. “EKFLI juhatuse liikmete tähelepanu pälvis eelkõige Kaisa Sikora metoodiline lähenemine geoandmebaasidest kättesaadavate andmete töötlemisele ning tema isiklik panus lähtematerjali töödeldavaks muutmisel” selgitas Eesti Kinnisvarafirmade juhatuse liige Tõnu Toompark. Loodusaladega ettevaatlikult ringikäimine on oluline jätkusuutlikkuse seisukohalt ning arendusprotsessidega kaasnevate otsuste teadlikuks tegemiseks on vajalik andmepõhine ning analüütiline lähenemine, selgitas Toompark.

Preemiate suuruseks 2023.aastal on parima magistritöö autorile 500 eurot ja  bakaluareusetöö autorile 300 eurot, mis anti üle EKFLi sügiskonverentsil „Mis saab edasi? (olukord kinnisvaraturul)“ 2. novembril Park Inn by Radisson Meriton Conference & SPA Hotel Tallinn konverentsikeskuses.