Kuu: mai 2016

 

Kinnisvarafirmade teenuse kasutaja jaoks on oluline usaldusväärsus ja tuttavate  soovitus

 

 

Eesti Kinnisvarafirmade Liidu (EKFL) poolt tellitud tarbijakäitumise uuringust järeldub, et tarbijatele on kõige olulisem kinnisvarafirma usaldusväärsus ja tuttavate soovitus. 

 

 

Turu-uuringute AS-i poolt teostatud uuringust selgus, et ligikaudu kümnendiku uuringu vastajate jaoks on kinnisvarafirma puhul kõige olulisem selle usaldusväärsus, kuid samas ka asjatundlikkus, korrektsus ja ausus.

 

 

Samuti selgus, et müümiseks või hindamiseks kinnisvarafirma valikut tehes tuginetakse eelkõige tuttavate soovitustele (2/3 vastanutest). Kui müümisel eelistatakse enam tuntud kinnisvarafirmat, siis hindamisel eelistatakse hea mainega kinnisvarafirmat.

Teenuse hind on kinnisvarafirma valiku tegemisel aluseks sagedamini noorte, 18-29-aastaste seas.

Uuringust ilmnes ka, et kõige sagedamini kasutavad kinnisvarafirmasid 30-39-aastased (37%), kõrgharidusega elanikud (41%), ettevõtjad, juhid, tippspetsialistid (44%), tallinlased (33%) ja kõrgeimasse sissetulekugruppi kuulujad (42%). 

 

 

„Facebook’i kasutavad kinnisvarapakkumiste otsimiseks aktiivsemalt noored (18-29-aastased), see on selle vanuserühma puhul lausa kolmas eelistus. Nooremad vanuserühmad kasutavad võrreldes vanematega aktiivsemalt ka kõiki teisi internetipõhiseid teabekanaleid. Populaarseimad infoallikad on siiski suuremad kinnisvaraportaalid“, ütles EKFL-i tegevdirektor Tõnis Rüütel. 

„Lisaks eristub, et muukeelse elanikkonna puhul on venekeelsete väljaannete kõrval keskmisest olulisemateks teabekanaliteks ka maakonnalehed ja Tallinna linnaosalehed,“ lisas Rüütel. 

 

 

Eesti Kinnisvarafirmade Liidu juhatuse esimees Kalev Roosiväli toonitas, et Liidu ülesanne on aidata oma liikmetel mõista tarbijate eelistusi, et siis kliendi vajadusi arvestades areneda. 

„Tarbimiskäitumise uuring viidi läbi Eesti Kinnisvarafirmade Liidu tellimisel 2016.aasta esimeses kvartalis esmakordselt. Plaanime tulevikus seda korrata kahe aastase intervalliga,“ lisas Kalev Roosiväli.

 

 

Uuringus osales kokku 1000 inimest.

 

 

Eesti Kinnisvarafirmade Liit (EKFL) on loodud 1994.a. EKFL on kinnisvara arenduse, vahenduse ja konsultatsioonidega tegelevate äriühingute ühendus. Liitu kuulub üle 50 juhtiva kinnisvarasektori ettevõtte.

 

 

Uuringuga on võimalik tutvuda SIIN

 

 

Lisainfo:

Tõnis Rüütel

Eesti Kinnisvarafirmade Liidu tegevdirektor

GSM: 504 6517

ekfl@ekfl.ee

 

Eesti Kinnisvarafirmade Liit (EKFL) kuulutab välja kinnisvarateemasid käsitlevate lõputääde konkursi kategooriates „Säravaim kinnisvaratäht“ ja „Tõusev kinnisvaratäht“.

 

EKFLi poolt välja antava preemia eesmärgiks on läbi tunnustuse tähelepanu juhtimine kinnisvara majandussektorile, uute ideede ja rakenduste toetamine erialaliidu poolt.

 

Preemia „Säravaim kinnisvaratäht“ ja „Tõusev kinnisvaratäht“ statuut
• Konkursile saab esitada kinnisvarateemalise (kinnisvaraarenduse, -vahenduse, -turunduse, -juriidika jms) magistritää, bakalaureusetää või rakenduskõrgharidusõppe  lõputää (edaspidi nimetatud diplomitää).
• Preemia „Säravaim kinnisvaratäht“ määratakse konkursile esitatud parima magistritää autorile ja preemia „Tõusev kinnisvaratäht“ määratakse konkursile esitatud parima bakalaureuse- või diplomitää autorile.
• Hindamiskriteeriumiteks on teema mõjukus, rakenduslikkus ja uuenduslikkus Eesti kontekstis.
• Tää keel: eesti või inglise.
• Täid saavad esitada Eesti Maaülikooli, Tallinna Tehnikaülikooli (sh TTü Tallinna Kolled_i), Tallinna ülikooli, Tartu ülikooli ja Estonian Business Schooli üliõpilased tingimusel, et tääle on lisatud juhendaja soovitus.
• Esitatud tää peab olema kaitstud mitte varem kui aasta enne konkursile esitamist.
• Tää peab olema esitatud pdf-failina EKFLi juhatusele aadressil ekfl@ekfl.ee hiljemalt 30.juuniks 2016.a.
• Hindamiskomisjoni kuuluvad EKFLi juhatuse liikmed. Juhatus võib määratud komisjoni koosseisu ka teisi isikuid.
• EKFL-l on õigus tääd edastada hindamiseks ja muudel eesmärkidel Liidu liikmetele.
• Preemia suuruseks 2016.aastal on parima magistritää eest 500 eurot ja parima bakalaureuse- või diplomitää eest 300 eurot.
• Kategooriatele väärilise tää puudumisel võib hindamiskomisjon otsustada preemiat mitte välja anda.
• EKFLi liikmetel ja partneritel on võimalik esitada endapoolseid eripreemiaid ja äramärkimisi.
• Komisjoni liikmeks ei saa olla isik, kelle tää on antud aastal esitatud preemia saamiseks või on esitatud tää juhendajaks. Sel juhul otsustab juhatus asendusliikme valimise.
• Preemia antakse üle Liidu sügiskonverentsil, kus üliõpilasel on võimalus esineda oma lõputääd tutvustava ettekandega.

 

Eesti Kinnisvarafirmade Liit (asutatud 1994.a.) on kinnisvara vahenduse, arenduse, halduse ja konsultatsioonidega tegelevate äriühingute ühendus.  

© 1994-2024 EKFL | Privaatsus