Skip to main content

Muudatusterohke 2018

  1. aasta toob endaga kaasa õigusmaastikul mitmeid põnevaid muudatusi. Korteriomandi- ja korteriühistuseadus ning isikuandmete kaitse üldmäärus on kahtlemata esmajärgus mainimist väärivad õigusaktid, millega kaasnevad väiksemad või suuremad muutused pea iga inimese jaoks. Sellega seoses näib olevat paras aeg juba praegu hakata mõtlema, kas uute regulatsioonidega kohanemiseks oleks vaja ettevalmistusi tegema asuda.

 

01.01.2018 jõustub korteriomandi- ja korteriühistuseadus. Teema sissejuhatuseks ja esmase ettekujutuse saamiseks on oluline teada järgmist:

 

  • kõikides majades, millistes puudub seaduse jõustumise hetkeks ehk seisuga 01.01.2018 korteriühistu, tekib see automaatselt, st riik loob selle ise;

 

  •  kuni 10 korteriga majades on korteriühistu juhtimine võimalik ilma juhatuseta.Juhatuse puudumisel loetakse kõik korteriomanikud ühise esindusõigusega juhatuse liikmeteks, mis tähendab, et korteriühistu nimel tehingu tegemiseks on nõutav kõigi korteriomanike nõusolek;

 

  • korteriühistud, millised olid moodustatud mitme kinnisasja majandamiseks ningei olevastu võtnud ja hiljemalt 31.12.2017 registripidajale esitanud otsust senisel viisil jätkamiseks, loetakse lõppenuks ning nende asemele tekivad automaatselt uued korteriühistud.

 

Korteriomandi- ja korteriühistuseaduse jõustumisega seoses tasub kindlasti vähemasti kõigil, kellele kuulub korteriomand, juba praegu läbi mõelda, kas ja kui siis millises ulatuses tingib uus regulatsioon muudatusi selle maja jaoks, kus vastav korteriomand asub.

 

14.04.2016 kiitis Euroopa Parlament heaks isikuandmete kaitse üldmääruse ning juba järgmisel aastal, täpsemalt 25.05.2018 hakatakse seda kohaldama. Siinkohal on oluline rõhutada, et määrus on otsekohalduv ning see hakkab asendama Eesti isikuandmete kaitse seadust, mis omakorda tähendab, et ei saa jääda ootama vastavat Eesti siseriiklikku regulatsiooni vaid tuleb kohandada oma tegevust vastavalt määruses sätestatule. Eelnevat arvesse võttes paneksin kõigile südamele, et enne kui nö kell kukub, tasuks isikuandmete kaitse üldmäärusega ennast kurssi viia. Regulatsioon on parasjagu keeruline, seega soovitan kõigil, kes igapäevaselt õigusaktidega kokku ei puutu, leida abi uue korraga tutvumiseks. Sellega seoses kutsun lugejaid üles osalema Eesti Kinnisvarafirmade Liidu poolt 05.10.2018 korraldataval ümarlaual, kus tutvustatakse andmekaitse uusi reegleid.

 

 

Evelin Kanter, Arco Vara juriidilise osakonna juht