Skip to main content

Turu vallutavad koolitunnistusega maaklerid

ükskõik, kas tahad müüa, osta või üürida eluaset, võta appi maakler. Seepärast on hea teada, milline on usaldusväärne maakler ja missuguse ettevalmistuse on nad koolis saanud.

Mida ootavad kliendid kinnisvaramaaklerilt?

Haabersti Maja kinnisvarakooli direktor Anne Tõniste: Professionaalset nõuannet ja abi oma kinnisvaraasjade lahendamiseks. Tavaliselt pole klientidel piisavalt teadmisi kinnisvara valdkonnast. Maakler peaks seadust tundma, samuti ehitust, ta peaks teadma häid müüginippe jne.

Kahjuks ei saa maakler alati kliendi ootusi täita. Näiteks ei või maaklerit süüdistada, kui müük jääb venima, kuna klient soovib saada turuväärtusest tunduvalt kõrgemat hinda. Sel juhul on maakleri ülesanne selgitada kliendile turuseisu. Kui tingimused on mõistlikud, laabub kinnisvaratehing edukalt ja klient on rahul, siis on see igale maaklerile suur tunnustus.

Tavaliselt vajab klient eelkõige maakleri nõuandeid. Tihti küsitakse viimaselt näiteks, kas müüa kohe või peaks veel ootama, kui pikk on tavaliselt müügiaeg, mille järgi osta eluaset, kuidas finantseerida jne.

Milliseid vigu noored maaklerid oma karjääri algul tavaliselt teevad?

Noorel kinnisvaramaakleril pole tääkogemust ja seetõttu võib ta loomulikult ka eksida. Eriliselt ebameeldivad on sellised juhtumid, kui mõni klient püüab varjata midagi olulist kinnisvara kohta ning maakler jääb tema sõnu uskuma. Siis võivad hiljem selguda ebameeldivad asjaolud.

Vigade vältimiseks räägime loengutes kursuslastele, et usaldage klienti, kuid kontrollige siiski kõik vajalikud dokumendid üle, tehke selgeks omanikering, samuti omandiõiguse, abikaasade ühisvara ja pärandi probleemid. Algajatena ei pruugi objekti kirjeldus alati meelde jääda, seepärast tuleb teha märkmeid. Põhjalikult tuleks tutvuda müüki võetud kinnisvara seisukorraga. Kogemus tuleb aastatega, seetõttu tasub nõu küsida ka vanematelt kolleegidelt.

Miks leidub siis ikka veel maaklereid, kes vassivad ja püüavad müügiobjektide vigu varjata? Miks määrivad nad ostjatele pähe kinnisvara, milles hiljem nad peavad pettuma?

Kahjuks on see tõesti nii. Turu korrastamise nimel me täätamegi. Kuna kinnisvaravaldkond on väga lai, nõuab see järjekindlat, kindlameelset ja pikaajalist koolitust.

Ajapikku suruvad koolitatud maaklerid isehakanud turult välja tänu oma teadmistele ja usaldusväärsele klienditeenindusele. Kliendid on muutunud ajapikku nõudlikumaks ja see sunnib maaklereid ka rohkem pingutama. Libamaaklerid ei suuda enam pakkuda ostjatele-müüjatele kvaliteetset teenust ning nende asemel hakatakse üha enam eelistama haritud maaklereid.

Millega lõpeb maakleri tää, kas enne või pärast notari juures käiku? Millised ülesanded ei kuulu maakleri kompetentsi?

Kinnisvaramaakleri tää ei lõpe tavaliselt pärast objekti müüki ja vormistamist notari juures. Olenevalt lepingust tuleb osalistel – müüjal, ostjal ja maakleril – täita veel kohustusi. Objekt, dokumendid ja projektid tuleb üle anda, vormistada objekti kasutusluba, tasuda halduskulud, lahendada ühistu liikmelisus, anda lisainformatsiooni jne. Nende kohustuste täitmine võib võtta veel mitu kuud aega.

Sageli soovib mõni osalistest hiljemgi maaklerilt või kinnisvarafirmalt praktilist abi uue kodu sisseseadmisel ja loomulikult seda ka tehakse.

Viimasel ajal on ostjad hakanud järjest rohkem tähelepanu päärama objekti ehituskvaliteedile, varjatud puudustele jms. Kinnisvaramaakler aga ei tee müügiobjekti ehitusekspertiisi – soovi korral peab selle tellima ostja.

Samuti ei saa maakler vastutada varjatud puuduste eest, mida müüja varjab. Juhul, kui puudusi varjab maakler, saab kahju temalt sisse nõuda.

Millised peaksid olema eeldused, et saada maakleriks?

Ennekõike hea suhtlemisoskus ja tahe teha müügitääd. Igal kliendil on oma iseloom ja oma soovid, seepärast peab maakler üles näitama head pingetaluvust ning teenindus- ja koostäävalmidust.

Loomulikud on selle ameti pidamiseks tähtsad ka täpsus, kohusetunne, iseseisev otsustusvõime, enesekindlus ja intelligentsus.

Kui palju on teie kooli lõpetanuid juba tääturul?

üsna palju tegevmaaklereid on lõpetanud just meie kooli. Oleme välja andnud 845 ametitunnistust neile, kes on sooritanud eksami. Lisaks on igal kursusel inimesi, kes tulevad meie loenguid kuulama huvist teema vastu. Kokku on meie juures õppinud üle 1000 inimese.

Kinnisvaramaaklerite koolide õppeaineid

Kinnisvara õigussüsteem, kinnisvaraturg, müügitää, majandusõpetus, notari osa kinnisvaratehingutes, ülevaade ehitis-, rahvastiku- jm registritest, kinnisvara maksustamine, kinnisvara hindamine, kinnisvara haldamine, kinnisvara hooldamine, ehitus ja planeeringud, arhitektuuri ajalugu ja muinsuskaitse, klienditeeninduse psühholoogia.

Hea ja halb kogemus maakleritega

Kui Merle korterit ostis, siis pakkus seda kompetentne maakler, kes teadis, mis majas toimub ja millal hakatakse selle ümbrust korrastama. Samuti oskas ta anda näpunäiteid, kuidas korterit oleks võimalik ümber teha ning kust leida selleks ehitusmehi.

Negatiivne kogemus on aga äsjane. Merle broneeris korteri Tallinnas Lutheri kvartalisse Vana-Lõuna tänavale, pakkujaks kena näitsik.

Merle ütleb, et tegelikult oli seal kaks maaklerit, mõlemad naised, ja tema valis välimuse poolest sümpaatsema. Kahjuks selgus peagi, et ilu ei võrdu kompetentsusega.

Praegu on Lutheri kvartalis ehitus peatatud. Loomulikult ei süüdista Merle selles ainult maaklerit, kuid asjad logisesid juba alguses, kui näitsik veel asja ajas. Küll ei suutnud ta küsimustele vastust anda ega ka arendajalt infot juurde küsida. Iga vastus saabus kõige varem nädala pärast ning siis ka pika meeldetuletamise peale. Tütarlaps ei saanud hakkama ka palvega muuta korteri planeeringut.

Allikad: Haabersti Maja kinnisvarakool, Tipoliini kinnisvarakool