Skip to main content

Looduskaitse nullib maatüki turuväärtuse

Looduskaitsealustes piirkondades pakutakse küll maalilise maastikuga maatükke, kuid erinevad ehituspiirangud muudavad maa kasutamisvõimalused nullilähedaseks.

Samuti on pärast suuri maavahetusskandaale vahetuskorda karmistatud.

Uus Maa Kinnisvarabüroo tegevdirektori asetäitja Ruben Gornischeff soovitab maad ostes looduskaitsealusesse piirkonda kindlasti uurida, millised on selle maatüki ehituspiirangud: kas ehitus on täielikult keelatud või mingis osas siiski lubatud.

‘Ehituspiirang kahandab maa hinda oluliselt,’ hoiatab Gornischeff. Kui ehitamist pole üldse lubatud, siis on tema hinnangul väga keeruline määrata maatüki turuväärtust, kuna pole nõudlust maatüki ostmiseks.

Küll aga võib sellisele maale olla erihuvidega ostjaid, kellele näiteks kuuluvad kaitsealuse maaga piirnevad maatükid, kuhu on lubatud ehitada – ning privaatsuse säilitamiseks ostetakse ka kaitsealune maa.

‘Pärast suuri kaitsealuste maade vahetusskandaale on vahetamiskorda karmistatud, üldjuhul ei saa enam vahetada kinnistut, mis oli juba enne soetamist kaitse all,’ selgitab Gornischeff.

 

 TASUB TEADA

looduskaitse seab ehituspiirangud

  Maaostuga kaasnevad riskid

 • kohaliku omavalitsuse vastuseis väiksemate kruntide moodustamisele
 • servituudid ning kitsendused seoses krunte läbivate tehnovõrkudega
 • looduskaitsealuses piirkonnas kehtivad ehituspiirangud
 • liigkõrged kommunikatsioonidega liitumise tasud
 • planeeringute ja piirkonna üldise arengu risk
  Infot maatükkide ja võimalike ehituspiirangute kohta saab

 • omanikult
 • maa-ametist
 • kinnistusraamatust
 • ehitusregistrist
 • muinsuskaitsest
 • looduskaitsest
 • kohaliku omavalitsuse planeerimisametist

Allikad: äripäev, Riigi Teataja I 2001, 49, 276

 

MIS ON MIS

Maatüki maksustamishind
Arvutatakse järgmist valemit kasutades, kui maa väärtuste loetelus ei ole maatüki suurusest tulenevaid erisusi:
Hk= Ht×S
  kus:

 • Hk on maatüki maksustamishind.
 • Ht on maakasutuse sihtotstarbe liigile või kõlvikule vastava hinnatsooni väärtus kroonides maatüki hektari kohta, kusjuures mitme sihtotstarbeliigi samaaegsel esinemisel samal maatükil arvestatakse nende omavahelist proportsiooni.
 • S on maatüki pindala maakatastri andmetel.

 

äRIPäEV KIRJUTAS

  Riigikogu keskkonnakomisjoni esimees, reformierakondlane Tõnis Kõiv algatas seadusemuudatuse, mis piirab looduskaitse all olevate maadega hangeldamist.

 • Tõnis Kõivu kinnitusel piiratakse seadusemuudatusega oluliselt kaitstavat loodusobjekti sisaldava kinnisasja vahetamist.
 • Edaspidi on maadevahetus õigustatud juhul, kui looduskaitseline piirang on tekkinud pärast omandiõiguse teket.

 

TAUST

 • soodsa hinnaga pakutakse müüa suuremaid maatükke, mida müüjate kinnitusel on väiksemateks kruntideks jagatuna võimalik suure kasumiga edasi müüa
 • kohalik omavalitsus seisab vastu väiksemate kruntide moodustamisele
 • enamik Tallinna lähiümbruse valdadest on kehtestanud rajatavate kruntide miinimumsuuruseks 2000 ruutmeetrit, mõned isegi 3000 ruutmeetrit