Skip to main content

Põllumaa sihtotstarve tasub enne müümist ära muuta

Enne müüki põllumaa muutmine elamumaaks tasub ära, kui see asub elamuehituseks sobivas piirkonnas, magistraali ääres on kasulik seevastu teha ärimaa.
Tulusam ning riskivabam on kindlasti müüa maatükke, millele on tehtud detailplaneering.
Priit-Martti Ojari, Arco Vara Kinnisvarabüroo

Maaomanikul maksab kaaluda, kas müüa kinnistu või asuda ise planeeringuprotsessi läbi viima.

Kinnisvarabüroo Uus Maa kinnisvarakonsultandi Ruben Gornischeffi sõnutsi saab maa sihtotstarvet muuta vaid detailplaneeringuga. Detailplaneeringu koostamist peab ta otstarbekas vaid juhul, kui kinnistule on võimalik leida uus ja parem kasutusotstarve, näiteks kui tegemist on potentsiaalses arenduspiirkonnas paikneva krundiga. Samas hoiatab Gornischeff, et valesti koostatud detailplaneering võib kinnisvara väärtust alandada.

Pindi Kinnisvara äriklientuuri osakonna juhataja Hannes Käbi sõnul on mõtet põllumaad teha äri- või elamumaaks, kui põllu asukoht on selleks soodne, näiteks kui maa jääb vahetult mõne asula juurde ja infrastruktuur ei jää kaugele.
Kommentaar
Priit-Martti Ojari
Arco Vara Kinnisvarabüroo ASi äripindade osakonna juht

Eelkõige sõltub maa sihtotstarbe muutmine see piirkonna arenguperspektiividest.

Selle kohta peaksid põllumaa omanikud kohalikust omavalitsust võimalikult palju eelinfot koguma: kas ja milliseid detailplaneeringuid või lähteülesandeid detailplaneeringuteks vastavas piirkonnas seatud on.

See paneb paika, kas piirkonda on mõistlik välja arendada elamu- või ärimaana. Kindlasti tasuks konsulteerida samaaegselt kinnisvarabüroodega, kellel on ülevaade vastava piirkonna nõudluse ja pakkumise suhtest ning oskavad lähtuvalt piirkonna eripäradest anda soovitusi planeeritavate kruntide optimaalse suuruse kohta.

Tulusam ning riskivabam on kindlasti müüa maatükke, millele on tehtud detailplaneering või siis kinnitatud lähteülesanne detailplaneeringu koostamiseks.

Samuti võib kinnisvarabürool olla kruntidele potentsiaalseid huvilisi.
mis on mis
Maakorraldus
Tegevus, mille eesmärk on maakorraldustoimingute läbiviimisega võimaluste loomine kinnisasja otstarbekamaks kasutamiseks ja majandamiseks hajaasustuses.
Maakorraldustoimingud
Maakorraldustoimingud on kinnisasja ümberkruntimine, vahetamine, jagamine, kinnisomandi kitsenduste selgitamine ja kinnisasja piiri kindlaksmääramine.
Lihtsad maakorraldustoimingud
Maakorraldustoimingud, mis viiakse läbi korraldatavate kinnisasjade omanike taotlusel:
kinnisasja vahetamine
kinnisasja jagamine
kinnisasja kitsenduste selgitamine
kinnisaja piiri kindlaksmääramine.
Kinnisasja jagamine
Kinnisasja omaniku soovil jagatakse kinnisasi selle olemust rikkumata kaheks või enamaks reaalosaks, kusjuures pärast jagamist on iga osa iseseisev kinnisasi.
Kinnisasja vahetamine
Lihtne maakorraldustoiming, mille käigus maakorraldustoiming viiakse läbi kinnisasjade omanike kokkuleppel kinnisasja või selle osa koondamiseks, piiri korrastamiseks või maakorraldusnõuetega vastavusse viimiseks.
Maakasutuse sihtotstarve
õigusaktidega lubatud ja nendes sätestatud korras määratud katastriüksuse kasutamise otstarve või otstarbed. Katastriüksuse sihtotstarve fikseeritakse katastris, kusjuures fikseerimise aluseks on üldplaneering hajaasustuses.