Skip to main content

KredEx avab 17. septembril järjekordse kortermajade rekonstrueerimistoetuste taotluste vastuvõtu

KredEx avab 17. septembril järjekordse kortermajade rekonstrueerimistoetuste56,7 miljonit krooni. Toetus jaguneb:
1. 1941 – 1990.a. ehitatud kortermajade rekonstrueerimiseks,
2. kuni 1940-nda aastani (k.a.) ehitatud või miljääväärtuslikus piirkonnas asuvate kortermajade rekonstrueerimiseks,
3. omandireformi käigus tagastatud kortermajade renoveerimiseks. taotluste vastuvõtu. Kokku eraldatakse 2007. aastal kortermajadele toetuste jagamiseks

Sõltuvalt toetuse liigist saavad taotlejateks olla eraisikud, korteriühistud, hooneühistud või neis asuvad korteriomanike ühisused. Tagastamatut toetust eraldatakse 10-20% ulatuses tääde maksumusest. Toetuse maksimaalne suurus ruutmeetri kohta on 200-400 krooni. Taotluste vastuvõtt avatakse 17. september 2007.

Võimaldatakse taotleda toetust kortermajades teostatud piirde- ja kandekonstruktsioonide, elektri- ja küttesüsteemide ning gaasipaigaldiste rekonstrueerimis- ja renoveerimistäädele. Lisaks on jooksvalt avatud ehitise ekspertiiside ja energiaauditite läbiviimise toetus ning miljääväärtuslikel aladel asuvate ekspertarvamuste toetus.

Lähema info konkursi kohta leiate: www.projektid.ee/kredex. Projektiideede sobivust konkursile saate testida aadressil www.projektid.ee/idee (tasuta).

Info edastas Projektiekspert Oü, mis on viis aastat edukalt tegutsenud Eesti kapitalil põhinev firma. Peamine teenus on projektide koostamine toetuste taotlemiseks fondidelt.