Skip to main content

Venemaal võimalused kinnisvaras

Arenevate riikide turgudest ei ole aasta alguse langusest siiani puutumata jäänud ükski. USA majandusseisaku kartusest alguse saanud üleüldine müügisurve on Ida-Euroopa turgude väärtust vähendanud üle 20% ning USA bärsiindeksid on 10%  allpool detsembris näidatud taset. Raske on omada pidevalt lisanduva negatiivse info taustal positiivset väljavaadet aktsiaturgudele.

ühe enim mainitud päästerõngana aktsiainvestori jaoks on välja toodud Venemaa turg. Kuigi 2007. aasta viimastel kuudel ning ka jaanuari esimestel nädalatel suutis Venemaa aktsiaturg võrreldes arenevate turgude indeksitega näidata paremat tootlust, on sealsedki aktsiad kaasa läinud globaalse müügilainega. Sellele vaatamata on Venemaa makromajanduse väljavaade positiivne ning globaalne krediidikriis avaldab sellele vähest mõju.
Venemaa majandust on turgutanud eelkõige kõrged toorainehinnad ning kiirelt kasvav sisemaine tarbimine. Veduriks on sissetulekute suurenemine, mille reaalkasv ületab 10%, ning seetõttu on Venemaa globaalsele seisakule suhteliselt immuunne. SKT kasvas 2007. aastal 8,1% ning selle lähedast tulemust oodatakse ka sellel aastal. Aasta lõpu seisuga näitasid kõrget kasvu ka jaemüüginumbrid ning investeeringud.

Sektoriti näivad huvitavad just jaemüügiga tegelevad ning ehitussektori ettevõtted. 2007. aastal kasvas ehitustegevus 22% ning jaemüüjad ootavad kohati üle 30% käibe kasvu. Parimate võimalustena nähakse just nn teise järgu suurlinnu, mis on Tallinna ja Riia suurused, kus buum on alles algamas. Seda kasvu oodates investeerib ka Avaron Venemaa linnade kinnisvarasse.

Siiski ei ole Venemaa majanduskasv ilma riskideta. Inflatsioon jõudis detsembris juba 11,9% tasemele. Kiire palgakasv ületab tootlikkust ning kallineva valuuta taustal kaotavad eksportäärid konkurentsivõimet. Ostuvõime kasv on aga tinginud ka importtoodete kasvu ning samas tempos jätkates võib kaubanduskonto ülejääk kümnendi lõpuks kokku kuivada.

Allikas: 11.veebruar 2008.a. Postimees