Skip to main content

Suvila on kompromiss linna- ja maaelu vahel

Pealinlased on mõistnud, et igal hommikul linna piiravates ummikutes istumise asemel on lihtsam elada linnas ning käia akusid laadimas linnalähedases suvilas. Seetõttu on viimasel ajal märgata suvilaturul mõningat elavnemist.Esmalt tuleks enda jaoks kainelt kaalutledes selgeks teha, kas suvila, kui sellise, järele on üldse otsest vajadust, kuna tegu on siiski märkimisväärse väljaminekuga, pangalaenu puhul pikaajalise rahalise kohustusega.

Suurepäraseks alternatiiviks on paljudele ka maal asuvad vanemate või vanavanemate kodud, kus saab puhkamas ja ennast laadimas käia.
Kui aga on vastu võetud otsus soetada omale suvila, tuleks edasi tegutseda samuti läbimõeldult ning planeeritult.

Suvalise kinnisvaraportaali kaudu näeme, et parajasti on pakkumisel tuhatkond suvilat, millest Harjumaal asub kaks kolmandikku.

Numbrite järgi võib äelda, et valik on korralik ning igaüks, kes suvila ostuplaani peab, saab valida omale siit sobiva objekti.

Alusta asukohast

Järgnevalt räägingi olulisematest pidepunktidest suvila ostmise puhul.

Asukoha valikul tuleks mõelda, millised tegurid on määravad — veekogu lähedus, metsa ääres paiknemine, kõrghaljastus krundil jne.

Kindlasti ei tohiks see oma alalisest elukohast asuda ülemäära kaugel, eriti arvestades üha tõusvat kütusehinda, mis võib lõpuks suvilas käimist pärssima hakata.

Samuti on oluline privaatsus — kas soovitakse täiesti eraldatud kohta või sobib just suvilarajoonis asuv kodu. Eks mõlemal variandil on omad plussid ja miinused.

Privaatsus ning eraldatus on küll tore, kuid sellega kaasnevad ka teatud mured nagu turvalisus hetkedel, kui kedagi kohapeal ei viibi. Samas on suvilarajoonis alati risk , et naabruskond on väga kirju ja kohata võib palju võõraid inimesi.

Räägi pangaga

Kui asukoht on enda jaoks selgeks tehtud, siis järgmisena tuleks üle vaadata rahalised võimalused, kas on võimalik suvila osta oma vahenditest, või tuleb kasutada panga abi.

Kindlasti tasub käia ära pangas ning tutvustada laenunõustajale oma soovi enne konkreetse objekti välja valimist, sest võib juhtuda et pangast polegi võimalik loodetud summat saada ning ka see mõjutab valikut.

Kui piirkond on leitud ning ka rahaasjades on selgus, võib juba muutuda konkreetsemaks ning hakata otsima seda, mille pärast kogu protsess ette sai võetud — konkreetset suvilat ennast.

Suvila valik toob omakorda kaasa palju aspekte, millest kindlasti määda vaadata ei tohiks, sest uisapäisa tehtud ost võib hiljem endaga kaasa tuua rohkem muret kui kõike positiivset, mille jaoks ta esmajärjekorras soetatud sai.

Kui suvila soetatakse suvilarajooni, milliseid on kümneid juba Harjumaal, siis tuleks kindlasti uurida, kas on moodustatud suvilaühistu, kes hoolitseb piirkonna haldusküsimuste eest, nagu üldvalgustus, vesi, üldmaa korrashoid jne.

Uuri uusi naabreid

Kui eelpool nimetatud MTü eksisteerib, siis tasuks uurida, kes on juhtfiguur ja temaga vestelda ning eelpool mainitud küsimustes end valgustada.

Mitmed kohalikud omavalitsused on alustanud ka suvilarajoonides tsentraalsete trasside rajamist (vesi, kanalisatsioon), millega peaks saama lahendatud suvilarajoonide kommunikatsioonide probleemid.

Vee ja kanalisatsiooni koha pealt tasub selgitada, kui suured on kulud ning milline on vee kvaliteet, sest viimane kõigub erinevates piirkondades üsna palju.

Suvila valikul tuleks mõelda ka sellele, kas maja jääbki suvilaks või on soov tulevikus olemasolevast suvilast renoveerimise ja ümberehituse teel teha juba aastaringseks elamiseks sobiv maja.

Viimane variant on populaarne just noorte perede hulgas, kellele avaneb sel moel võimalus suhteliselt soodsalt asuda elama oma majja.

Selleks, et siinkohal mingeid probleeme ei tekiks, tuleks kindlasti kohalikust omavalitsusest täpsustada ehitustingimusi, et tulevikus renoveeritav hoone jääks ikka seaduslikuks ning vähem oluline pole ka see, kui suureks kujunevad renoveerimiskulud.

üldist turusituatsiooni ning kevadist aega arvesse võttes on hetkel hea aeg suvila soetamist tõsiselt kaaluda, sest kevadel suvilate pakkumiste arv suureneb ning ostuhuvi kasvab. Millal siis veel suvilat osta kui mitte suve algul?

Allikas: 2.juuli 2008.a. Eesti Postimehe lisa Kinnisvara ja Ehitus