Skip to main content

PRESSITEADE: Eesti Kinnisvarafirmade Liit kuulutab välja 2013.aasta kinnisvarateemaliste üliõpilastä

Eesti Kinnisvarafirmade Liit (EKFL) kuulutab taas välja kinnisvarateemasid käsitlevate kõrgkoolide lõputääde konkursi.

 

EKFLi poolt välja antava preemia eesmärgiks on läbi tunnustuse tähelepanu juhtimine kinnisvara majandussektorile, uute ideede ja rakenduste toetamine erialaliidu poolt.

 

Preemia „Säravaim kinnisvaratäht“ määratakse konkursile esitatud parima magistritää autorile ja preemia „Tõusev kinnisvaratäht“ määratakse konkursile esitatud parima bakalaureusetää või rakenduskõrgharidusõppe lõputää autorile.

 

Konkursile saab esitada kinnisvarateemalise (kinnisvaraarenduse, -vahenduse, -turunduse, -juriidika jms) magistritää, bakalaureusetää või rakenduskõrgharidusõppe lõputää. Hindamiskriteeriumiteks on teema mõjukus, rakenduslikkus ja uuenduslikkus Eesti kontekstis.

 

Preemiate nominendid tuleb Tallinna Tehnikaülikoolil, Eesti Maaülikoolil, Tallinna ülikoolil, Estonian Business Schoolil ja Tartu ülikoolil esitada EKFLi juhatusele hiljemalt 30.juuniks 2013.a. Iga kõrgkool saab esitada kuni 3 tääd, mis peavad olema kaitstud hindele A või B mitte varem kui aasta enne konkursile esitamist. Lisatud peab olema juhendaja soovitus. 

 

Preemia suuruseks 2013.aastal on parima magistritää autorile 500 eurot ja parima bakalaureusetää või rakenduskõrgharidusõppe lõputää autorile 300 eurot.

 

EKFL on soovitanud oma liikmetel ja Liidu partneritel esitada endapoolseid eripreemiaid ja äramärkimisi.

 

Preemia antakse üle EKFLi sügisseminaril, kus üliõpilasel on võimalus esineda oma lõputääd tutvustava ettekandega.

 

Eesti Kinnisvarafirmade Liit (asutatud 1994.a.) on kinnisvara vahenduse, arenduse, halduse ja konsultatsioonidega tegelevate äriühingute ühendus.

 

 

Lisainformatsioon:

Tõnis Rüütel

EKFL tegevdirektor

GSM: +372 50 46 517

E-post: ekfl@ekfl.ee