Skip to main content

Pevkur: üürilepingu sõlmimisel on oluline mõlema poole soove arvestada

Justiitsministeerium avaldas ministeeriumi kodulehel praktiliste nõuannete ja soovituste kogu, mis aitab üürileandjal ja üürnikul sõlmida tasakaalus ja korrektne üürileping.
‘Vajadus juhendmaterjali ja nõuannete järgi ilmnes, kui ministeerium kutsus kokku erineva valdkonna spetsialistidest koosnenud ümarlaua, mis analüüsis üürisuhete parema reguleerimise võimalusi. Tõsiasi on, et inimeste teadmine üürisuhete reguleerimisest on väga erinev, mistõttu katavad nõuanded ära kogu üürilepingu sõlmimise protsessi, alustades soovitusest tutvuda enne lepinguläbirääkimiste alustamist korteri- või majanaabritega ning lõpetades juhistega, kuhu esitada avaldus vaidluse lahendamiseks.“ lausus justiitsminister Hanno Pevkur.

 

„Aasta alguses „Pealtnägijas“ tõstatatud puuküürnike teemaga seoses võlaõigusseadust analüüsides selgus, et see reguleerib üürisuhteid piisavalt, kuid tihti jääb inimestel vajaka oma õiguste tundmisest. Selle tõdemuse pealt saidki kirja soovitused, et tõsta inimeste õigusteadlikkust ja anda lihtsas keeles infot praktiliste tegevuste kohta, mis hiljem aitaksid ebameeldivaid üllatusi vältida,“ ütles minister.

 

Kõiki lepingu staadiume hõlmavad soovitused on jagatud kolme suuremasse kategooriasse. Lepingu ettevalmistamise juures on muu hulgas välja toodud registrid ja veebilehed, mille kaudu saab teise lepingupoole kohta taustainfot. äriregistri ja krediidiinfo päringuvõimaluste kõrval on näiteks soovitus teise poole tausta uurida ka sotsiaalkeskkonnas.

 

Maksevõlgnevused, üürilepingu lõpetamised, üüripinna tagastamine omanikule ja teised sarnased problemaatilised teemad on lahti kirjutatud nii, et nii üürnik kui ka üürileandja leiavad kiirelt just teda huvitava. 

Nõuanded on kättesaadavad http://www.just.ee/58265

 

Allikas: http://www.just.ee/58268