Skip to main content

Pressiteade: Säravaima kinnisvaratäht 2013 on Hardi Rikand

Eesti Kinnisvarafirmade Liit (EKFL) andis oktoobri alguses üle preemia „Säravaim kinnisvaratäht“  parima kinnisvarateemalise magistritää eest 2013.aastal, laureaadiks valiti Hardi Rikand.

 

Iga-aastaselt korraldatava konkursi eesmärgiks on üliõpilaste tähelepanu juhtimine kinnisvara majandussektori arendamisele. Tääde hindamiskriteeriumiteks on teema mõjukus, rakenduslikkus ja uuenduslikkus Eesti kontekstis.

 

Käesoleval aastal on võitjaks Hardi Rikand Tartu ülikoolist, kes kaitses magistritää teemal „Eluruumi üürilepingu ülesütlemine kinnisasja omaniku vahetumisel“. Tää juhendajaks oli professor Irene Kull.

Eesti Kinnisvarafirmade Liidu juhatuse esimees, Pindi Kinnisvara juhatuse liige Peep Sooman ütles, et tää paistis silma erilise põhjalikkusega. „Iseäranis imponeerivaks olid praktilised ettepanekud, mida tää autor soovitas seadusandjatel üürisuhete reguleerimisel silmas pidada,“ ütles Sooman.

 „Olen tääalaselt ka isiklikult igapäevaselt üürisuhetega seotud ning nii mõnigi ettepanekutest on väärt Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumisse esitamist, et üürisuhted muutuksid osapoolte jaoks läbipaistvamaks ja tasakaalustatumaks,“ selgitas ta.

Näiteks toob võitnud tää autor välja probleemi üürileandja tungiva omavajaduse tõlgendamisest  eluruumi üürilepingu ennetähtaegse lõpetamise ühe aluse puhul, mis täna on selgelt reguleerimata. Piisav peaks olema põhistatud vajadus, et üürileandja ise soovib üürilepinguga koormatud eluruumi kasutada.

Asjakohaselt on tõstatatud ka probleem, et kehtiva võlaõigusseaduse järgi on eelmine üürileandja uue üürileandja kohustuste rikkumise korral halvas olukorras – ta vastutab solidaarvõlgnikuna kolme aasta jooksul. Selline tähtaeg on ebaproportsionaalselt pikk ja vajaks ümbervaatamist.

 

Preemia üleandmine toimus 3. oktoobril Meriton Grand Conference & SPA Hotel’i konverentsikeskuses, kus  EKFL korraldas  koostääs BIGBANKIGA kinnisvarateemalise seminari.

2012.a. „Säravaimaks kinnisvaratäheks“ oli Tuuli Põldma Tallinna Tehnikaülikoolist, kes kaitses magistritää teemal „Miljääväärtuslike piirkondade taaselustamine kultuuriliste ja majanduslike valikute koosmõjus. Kalamaja näitel“.  Tää juhendajateks Liis Ojamäe ja Katrin Paadam.

Eesti Kinnisvarafirmade Liit on loodud 1994. aastal, mis ühendab kinnisvara vahenduse, arenduse, halduse ja konsultatsioonidega tegelevaid äriühinguid. 

Lisainfo:

Tõnis Rüütel

Eesti Kinnisvarafirmade Liidu tegevdirektor

GSM: 50 46 517