Skip to main content

Maaklerteenuse kasutamine

Sobiva üüripinna leidmiseks vaata kuulutusi kinnisvaraportaalides ja küsi infot ka sõpradelt-tuttavatelt.

Arvesta, et paljud kinnisvaraomanikud pakuvad oma korterit üürile kinnisvaramaakleri kaudu. Sel juhul lisandub lepingu sõlmimisel üürisummale ja tagatisrahale ka maaklerile makstav vahendustasu, mis on enamasti nagu tagatisrahagi poole kuni ühe kuu üür. Praktika üüriturul on Eestis pigem selline, et vahendustasu maksab üürilevõtja.

Jälgi, et üürileandja oleks üüritava pinna omanik või omaks omaniku volitust.

ükskõik, kas plaanid eluaset üürida võõralt inimeselt või sõbralt-tuttavalt, peaksid igal juhul sõlmima kirjaliku üürilepingu. üürilepingu võib sõlmida ka suuliselt, kuid vaidluste tekkimisel on sellisel juhul raske Sinu ja üürileandja vahel varem kokkulepitut tõendada.

üürilepingus peab olema kirjas:
  • objekti kirjeldus (sh ka sisustuse täpne loetelu);
  • üürisumma ning selle tasumise kord;
  • kõrvalkulude (kommunaalmaksete) arvestamise ja tasumise kord;
  • lepingu tähtaeg ning lepingu lõpetamise, sh ennetähtaegse lõpetamise kord;
  • Sinu ja üürileandja kohustused ja õigused;
  • sisustuse (määbel, seadmed) säilitamise ja tagastamise kohustus.

Kui üürileandja on samuti eraisik, siis pole vaja lepingut kusagil kooskõlastada ega kinnitada.

Kui Sul on sõlmitud tähtajatu üürileping, võib üürileandja üüri suurust muuta iga kuue kuu tagant, teatades sellest Sulle vähemalt 30 päeva kirjalikult ette.

Kui Sul on sõlmitud tähtajaline üürileping, võib üürileandja üüri tõsta üksnes kord aastas ja siis, kui tegemist on vähemalt kolmeaastase lepinguga ning üüri tõstmise ulatus ja arvestamise viis on lepingus täpselt näidatud.

Kui Sul tekib üürileandjaga üürilepingu üle vaidlus, siis võite mõlemad päärduda üürikomisjoni või kohtusse. üürikomisjoni asutab kohalik omavalitsus.

 

Allikas: http://tarbijakaitseamet.ee/et/kodu%20%C3%BC%C3%BCrimine