Skip to main content

Pressiteade: Tõusev kinnisvaratäht 2015 on Tarmo Richard Klamp

 

Eesti Kinnisvarafirmade Liit (EKFL) andis üle preemia „Tõusev kinnisvaratäht“  parima kinnisvarateemalise lõputää eest 2015.aastal. Kokku laekus 4 tääd, neist 2 bakalaureuse- ja 2 rakenduskõrghariduse lõputääd. „Särava kinnisvaratähe“ (magistritää) kategoorias ei kvalifitseerunud seekord ükski tää.

 

Iga-aastaselt korraldatava konkursi eesmärgiks on üliõpilaste tähelepanu juhtimine kinnisvara majandussektori arendamisele. Tääde hindamiskriteeriumiteks on teema mõjukus, rakenduslikkus ja uuenduslikkus Eesti kontekstis.

 

Käesoleval aastal on laureaadiks Tarmo Richard Klamp Tallinna Tehnikaülikooli Tallinna kolled_ist, kes kaitses lõputää teemal „Kohaliku omavalituse tegevused pruunaladele linnaruumi kvaliteedi tõstmise eesmärgil kolme Eesti linna näitel.“ (http://digi.lib.ttu.ee/i/?3341‰ÛÜ ) Tää juhendajaks Kristi Grišakov.

 

Tarmo Richard Klampi lõputää toob välja Eesti pruunalasid puudutavate, sh. kinnisvara korrashoiualaste küsimuste olulisuse linnaruumi kvaliteedi parandamisel. Pruunala (brownfield) – see on alakasutatud või mahajäetud ala linnaruumis, mis on olnud varem kasutusel. Pruunala on mõjutatud selle ala või teda ümbritseva ala eelmisest kasutusest, see on sageli hoonestatud ja välja arendatud taristuga. 

 

EKFL tegevdirektori, Tõnis Rüüteli sõnul tuleneb võidutää teema aktuaalsus kahaneva populatsiooniga linnade (vaatluse all Valga, Paldiski ja Kiviõli) jätkuvast ja süvenevast probleemist – mida teha taoliste kruntidega, säilitades linnaruumi kvaliteeti? Viimasel kümnendil on tühjana seisvate hoonete hulk paiguti vähenemas. Sellele on kaasa aidanud selgemalt välja kujunenud linnaosade funktsioonid, väikelinnade oma nägu ning rahvastiku elatustaseme kasv. See on hoogustanud inimesi oma vara korrastama ja hooldama ning investoreid raha vanade hoonete korrastamisse investeerima. Lammutatakse vanu kasutuskõlbmatuid elu- ning täästushooneid, võetakse kasutusele tühjana seisvaid tehaseid ja laohooneid. Siiski, on jäänud linnu ja linnaosasid, kus kinnisvara korrashoid toimub aeglasemas tempos või puudub sootuks, linnaruumi ilmestavad lagunevad ja mahajäetud hooned ning tühjana seisvate hoonete hulk suureneb. Sellised linnad ja linnaosad on väljakutseks kohalikule omavalitsusele, kes peab igapäevaselt kokku puutuma taoliste kruntide negatiivsete mõjudega, mistõttu võiks omavalitsus olla ka esimene, kes oleks huvitatud nende korrastamisest.


Tää teoreetiline osa avab Euroopa näitel mitmeid leidlikke tegevusi pruunalade taaskasutusele võtmiseks ja linnaruumi kujundamiseks, võtab Tõnis Rüütel teema kokku.

Preemia üleandmine toimus 8. oktoobril Park Inn by Radisson Meriton Conference & SPA Hotel Tallinn konverentsikeskuses, kus  EKFL korraldas  koostääs Swedbankiga kinnisvarateemalise konverentsi ‘Mis saab edasi? (olukord kinnisvaraturul)’.


Eelmisteks laureaatideks olid:  

– 2014.a. Jürgen Vahtra Eesti Maaülikoolist, kes kaitses magistritää teemal „Linna ruumiline geomeetria, funktsioonide kättesaadavus ja mitmekesisus – Tartu linna konfiguratsiooniline uuring“. Tää juhendajateks Lauri Lihtmaa ja Heiki Kalberg. 

– 2013.a.  Hardi Rikand Tartu ülikoolist, kes kaitses magistritää teemal „Eluruumi üürilepingu ülesütlemine kinnisasja omaniku vahetumisel“. Tää juhendajaks professor Irene Kull. 

– 2012.a. Tuuli Põldma Tallinna Tehnikaülikoolist, kes kaitses magistritää teemal „Miljääväärtuslike piirkondade taaselustamine kultuuriliste ja majanduslike valikute koosmõjus. Kalamaja näitel“.

Tää juhendajateks Liis Ojamäe ja Katrin Paadam. 

Eesti Kinnisvarafirmade Liit on loodud 1994. aastal, mis ühendab kinnisvara vahenduse, arenduse, halduse ja konsultatsioonidega tegelevaid äriühinguid. 

 

Lisainfo:


nis Rüütel

Eesti Kinnisvarafirmade Liidu tegevdirektor, GSM: 50 46 517