Skip to main content

Eesti Kinnisvarafirmade Liit kuulutab välja kinnisvarateemaliste üliõpilastääde konkursi

 

Eesti Kinnisvarafirmade Liit (EKFL) kuulutab välja kinnisvarateemasid käsitlevate lõputääde konkursi kategooriates „Säravaim kinnisvaratäht“ ja „Tõusev kinnisvaratäht“.

 

EKFLi poolt välja antava preemia eesmärgiks on läbi tunnustuse tähelepanu juhtimine kinnisvara majandussektorile, uute ideede ja rakenduste toetamine erialaliidu poolt.

 

Preemia „Säravaim kinnisvaratäht“ ja „Tõusev kinnisvaratäht“ statuut
• Konkursile saab esitada kinnisvarateemalise (kinnisvaraarenduse, -vahenduse, -turunduse, -juriidika jms) magistritää, bakalaureusetää või rakenduskõrgharidusõppe  lõputää (edaspidi nimetatud diplomitää).
• Preemia „Säravaim kinnisvaratäht“ määratakse konkursile esitatud parima magistritää autorile ja preemia „Tõusev kinnisvaratäht“ määratakse konkursile esitatud parima bakalaureuse- või diplomitää autorile.
• Hindamiskriteeriumiteks on teema mõjukus, rakenduslikkus ja uuenduslikkus Eesti kontekstis.
• Tää keel: eesti või inglise.
• Täid saavad esitada Eesti Maaülikooli, Tallinna Tehnikaülikooli (sh TTü Tallinna Kolled_i), Tallinna ülikooli, Tartu ülikooli ja Estonian Business Schooli üliõpilased tingimusel, et tääle on lisatud juhendaja soovitus.
• Esitatud tää peab olema kaitstud mitte varem kui aasta enne konkursile esitamist.
• Tää peab olema esitatud pdf-failina EKFLi juhatusele aadressil ekfl@ekfl.ee hiljemalt 30.juuniks 2016.a.
• Hindamiskomisjoni kuuluvad EKFLi juhatuse liikmed. Juhatus võib määratud komisjoni koosseisu ka teisi isikuid.
• EKFL-l on õigus tääd edastada hindamiseks ja muudel eesmärkidel Liidu liikmetele.
• Preemia suuruseks 2016.aastal on parima magistritää eest 500 eurot ja parima bakalaureuse- või diplomitää eest 300 eurot.
• Kategooriatele väärilise tää puudumisel võib hindamiskomisjon otsustada preemiat mitte välja anda.
• EKFLi liikmetel ja partneritel on võimalik esitada endapoolseid eripreemiaid ja äramärkimisi.
• Komisjoni liikmeks ei saa olla isik, kelle tää on antud aastal esitatud preemia saamiseks või on esitatud tää juhendajaks. Sel juhul otsustab juhatus asendusliikme valimise.
• Preemia antakse üle Liidu sügiskonverentsil, kus üliõpilasel on võimalus esineda oma lõputääd tutvustava ettekandega.

 

Eesti Kinnisvarafirmade Liit (asutatud 1994.a.) on kinnisvara vahenduse, arenduse, halduse ja konsultatsioonidega tegelevate äriühingute ühendus.