Skip to main content

Pressiteade: Tõusev kinnisvaratäht 2016 on Matis Joab

                                    

Eesti Kinnisvarafirmade Liit (EKFL) andis täna üle preemia „Tõusev kinnisvaratäht“  parima kinnisvarateemalise lõputää eest 2016.aastal. Kokku laekus 4 bakalaureuse tääd. „Särava kinnisvaratähe“ (magistritää) kategoorias ei laekunud seekord ühtki.

Viiendat aastat korraldatava konkursi eesmärgiks on üliõpilaste tähelepanu juhtimine kinnisvara majandussektori arendamisele. Tääde hindamiskriteeriumiteks on teema mõjukus, rakenduslikkus ja uuenduslikkus Eesti kontekstis.

 

 

Käesoleval aastal on laureaadiks Matis Joab Tallinna Tehnikaülikoolist, kes kaitses lõputää teemal „Tallinna büroopindade üürihinna mõjurid“. Tää juhendajaks dr. Karin Jõeveer.

 

 

Matis Joabi tää eesmärgiks oli koostada äkonomeetriline mudel, mis selgitaks Tallinna büroohoonete keskmisi üürihindu ja saada seeläbi teada millised büroohoonete tunnused üürihindu mõjutavad. Uurimisobjektiks olnud büroohooneid käsitleti hedoonilise hinna teooria alusel, kui kogumit heaolu mõjutavatest tunnustest, kus igal tunnusel on piirkulu ja piirtulu.

Autor saavutas mudeli mis selgitas ligikaudu 90% Tallinna büroohoonete keskmiste üürihindade hajumisest. Tunnused millel leiti olevat statistiliselt oluline mõju büroohoonete keskmistele üürihindadele.

 

 

EKFL tegevdirektori, Tõnis Rüüteli sõnul võimaldab uurimistää kinnisvaraarendajatel, kes teavad oma hoonete tunnuseid, leida põhjendatud võimalik üüritulu määr.

 

 

Preemia üleandmine toimus 6. oktoobril Viru Hotelli konverentsikeskuses, kus  EKFL korraldas  koostääs CGI Eesti AS-iga kinnisvarateemalise konverentsi ‘Mis saab edasi? (olukord kinnisvaraturul)’.

 

 

Eelmisteks laureaatideks olid: 

– 2015.a. Tarmo Richard Klamp Tallinna Tehnikaülikooli Tallinna kolled_ist, kes kaitses lõputää teemal „Kohaliku omavalituse tegevused pruunaladele linnaruumi kvaliteedi tõstmise eesmärgil kolme Eesti linna näitel.“ Tää juhendajaks Kristi Grišakov.

2014.a. Jürgen Vahtra Eesti Maaülikoolist, kes kaitses magistritää teemal „Linna ruumiline geomeetria, funktsioonide kättesaadavus ja mitmekesisus – Tartu linna konfiguratsiooniline uuring“. Tää juhendajateks Lauri Lihtmaa ja Heiki Kalberg.

2013.a.  Hardi Rikand Tartu ülikoolist, kes kaitses magistritää teemal „Eluruumi üürilepingu ülesütlemine kinnisasja omaniku vahetumisel“. Tää juhendajaks professor Irene Kull.

2012.a. Tuuli Põldma Tallinna Tehnikaülikoolist, kes kaitses magistritää teemal „Miljääväärtuslike piirkondade taaselustamine kultuuriliste ja majanduslike valikute koosmõjus. Kalamaja näitel“.  Tää juhendajateks Liis Ojamäe ja Katrin Paadam.

 

Eesti Kinnisvarafirmade Liit on loodud 1994. aastal, mis ühendab kinnisvara vahenduse, arenduse, halduse ja konsultatsioonidega tegelevaid äriühinguid. 

 

Lisainfo:

Tõnis Rüütel

Eesti Kinnisvarafirmade Liidu tegevdirektor, GSM: 50 46 517