Skip to main content

25.-26. septembril toimunud FIABCI Baltic Real Estate Development forum 2017

 

25.-26. Septembril toimunud FIABCI Baltic Real Estate Development forum 2017 oli taaskord suurepärane võimalus saada osa rahvusvahelise kinnisvara kogukonna vaadetest.

 

Juba kolmandat korda toimunud FIABCI forum tõi seekord peateemana kuulajate ette tuleviku tehnoloogiate kohaldamise kinnisvara sektoris. Riias toimunud foorumil osales lisaks Balti maade spetsialistidele esinejaid Hispaaniast, Suurbritanniast, Indiast, Bulgaariast, Norrast, Šveitsist, Taanist ja Venemaalt.

 

Me elame kiirelt muutuvas maailmas, kus kõik tehnoloogilised lahendused ja uuendused võetakse ruttu omaks. Iga põlvkond toob ärisse oma nüansid ja uuendused. Pole põhjust arvata, et kinnisvara sektor sellest puutumata jääb.

Konverents keskendus teemadele, mille tähtsus kinnisvarasektori arengule lähiajal on selgelt tõusuteel.

 

10 märksõna FIABCI Development Forum 2017 esinejatelt:

 

1. Eristumine – sõnumi edastamise vorm ja kiirus on oluline, võidab see, kellel on selgem sõnum/brand. Mõtle läbi oma lugu ja edasta see võimalikult lühidalt.

2. Turvalisus – blockchain tehnoloogiate juurutamine kinnisvaras toob uued tehingumudelid ja usaldusväärsema info.

3. Tehnoloogia – AI võtab üle palju lihtsat kliendisuhtlust ja nõuab ärimudelite efektiivsemaks muutmist. Tehnoloogia toomine kinnisvaraärisse on vältimatu.

4. Informatsioon – Big Data protsessimisvõime muudab maailma. Info omajad kontrollivad vahendeid. Data is the new oil!

5. Demograafia – uute põlvkondade struktuur muutub, kinnisvara peab kohanduma. Eakate ja üksikute osakaal kasvab.

6. Kiirus – kinnisvara on pika rajamistsükliga. Turu trendid vahelduvad kiiremini, seega peab ehitamise kiirus kasvama. 3D printimine, tehasemajad, paindlikud lahendused.

7. Mugavus – kodude kontrollimine kesksüsteemist, IoT ja turvaseaded. Praegu räägib inimene koduga, tulevikus räägib kodu inimesega.

8. Ligipääs – isesõitvad autod vabastavad suure osa linnakeskkonnast, toovad juurdepääsu täiesti teisele tasandile. ühistransport muutub paindlikumaks.

9. Energia – salvestite arenedes muutub taastuvenergia kasutegur ja kättesaadavus märkimisväärselt. Salvestid tagavad ka autonoomse süsteemi funtsioneerimise. Paraneb tarbimiskindlus.

10. Keskkond – Elu-/töökeskkonna valikul saab peamiseks teguriks kvaliteet. Rohealad koju, mängulisus töökeskkonda, puhtam õhk ja paremad teenused määravad valikud.

 

Nende märksõnade lahti mõtestamiseks loomulikult ei piisa ühest lausest. Esinejate ettekanded olid väga sisukad.

 

Tehnoloogia imbub meie igapäeva ellu järjest sügavamalt. Rakenduste ja tehnika kasutamine laieneb. Vahest tundub, et kinnisvara sektor on sellest näiliselt puutumata. Loomulikult mõjutab kinnisvara alaste uuenduste kliendini jõudmist ka see, et arendusperiood on kinnisvaras mõõdetav aastates, mitte kuudes nagu paljudel muudel aladel.

Siiski näeme me juba planeerimist BIM süsteemis, ehitiste 3D printimist, vihmavee kasutamist veevarustuses, nanokatetega isepuhastuvaid hoone fassaade, iseparanevaid materjale, taastuvenergia efektiivsuse kasvu, taaskasutuse süsteemide arenemist jne.

Innovatsioon on kinnisvaras väga laiaulatuslik.

 

Kinnisvara loob keskkonna ja inimeste harjumused muutuvad.

Selle kõigega käivad kaasas nn. Megatrendid:

1) Paindlikkus – 10 aastased 10’000 lepingud hakkavad minevikku vajuma. Lühemad lepingud ja väiksemad pinnad võimaldavad kiiremat arengut.

2) Efektiivsus – vähem ruutmeetreid, mitte rohkem.

3) Kodutöö/töökodu – 24/7 tööpäevad elukeskkonna tulek töökeskkonda ja vastupidi.

4) Jagamismajandus – Kogukonnas on jõud. Sõidujagamine, kontori jagamine. Teenindatud büroode areng ja laienemine.

 

Konverentsile järgnenud Prix d’Excellence auhinnagaalal tunnustati Balti parimaid kinnisvara projekte. Eestisse sel aastal auhindu ei tulnud.

Täpsemat tagasisidet erinevate teemade osas saate UMPA kontaktidelt.