Skip to main content

Aasta kinnisvarategu 2022

PRESSITEADE

03.05.2023

 

„Aasta kinnisvarategu 2022“ laureaat on Tartu Linnavalitsus


Eesti Kinnisvarafirmade Liit valis konkursi Kinnisvarategu 2022 võitjaks Tartu Linnavalitsuse,  veebirakenduse „Teenuste kättesaadavus“  eest. 

 

Veebirakendus „Teenuste kättesaadavus“ on kasulik koduostjale, kes saab selle abil kiire ülevaate näiteks kodulähedaste koolide või poodide olemasolust. Samuti on see kasulik tööriist planeerijale, et hinnata, millistest teenustest on piirkonnas puudu ja mille järele võiks seega rohkem nõudlust olla.

 

Ettevõetud tööga otsustati käsitleda laias laastus kolme teemat. Esiteks hinnata linnas asuvate kinnistute ligipääsetavust tööle, haridusasutusse, teenusteni, poeni, söögikohtadesse jalgsi, rattaga ja ühistranspordiga. Teiseks määratleda selle tulemusena tänane keskusala, kus rakendub parkimisnorm kui maksimaalne võimalik väärtus. Ning kolmandaks määratleda igale kinnistule soovitav parkimiskohtade hulk, tulenevalt kinnistu ligipääsetavuse tegurist. EKFLi poolne tunnustus ongi seotud eelkõige just kolmandaga, kuna Tartu LV lähenemine on suur samm mitukümmend aastat kehtinud linnatänavate standardi ning linnaruumi arengu kaasaegsete käsitluste vahelise konflikti lahendamisel. Kehtiv standard on orienteeritud üha kasvava sõidukite hulga teenindamisele, mis aga toob kaasa järjest suuremaid probleeme ruumikasutuse, keskkonnajalajälje ja kulude juhtimisel. Tartu LV lähenemine väärib tunnustamist mitte ainult probleemi olemuse tunnistamise, vaid eelkõige sellele analüüsil põhinevate lahendusvariantide pakkumise eest.

 

Tartu linnavalitsus on nii osapoolte tagasisidest kui ka enda analüüsidest näinud, et täna kehtivas üldises parkimiskohtade normis (seatud standardiga „Linnatänavad“) puudub kohaspetsiifilisus. Linnavalitsuse ruumiloome osakond otsustas välja töötada andmepõhise süsteemi, mis ei muuda standardit olematuks, küll aga annab otsustustööriista, mille alusel on võimalik standardist tulenevaid nõudeid muuta kohaspetsiifiliseks. Tegemist ei ole lõpliku lahendusega keerulisele probleemile, ent väga olulise sammuga targa planeerimise suunal.

 

Rakendus: https://gis.tartulv.ee/teenustekattesaadavus

Andmed põhinevad uuringul “Parkimiskohtade vajaduse määramine Tartu linnas” (uuringule on viidatud rakenduse esilehelt).

Rakendus on kättesaadav ka geoHUB-ist planeeringute ja ruumiloome valdkonna alt

https://geohub.tartulv.ee/pages/planeeringud

 

 

„Aasta kinnisvarategu“ valitakse juba 12. korda. Võitja kuulutatakse välja EKFL-i igakevadisel konverentsil „Kuhu liigub Eesti kinnisvaraturg?“. Lisaks tunnustuskirjale saab laureaat ka Tauno Kangro skulptuuri „Mees oma unistuste aknal“. Konkursi žüriisse kuulub kaheksa Eesti mainekat kinnisvara asjatundjat.

 

Varasemad konkursi „Aasta kinnisvarategu“ laureaadid:

2011 –  Citycon, Kristiine Keskuse ost

2012 – Tallinna Linnaplaneerimisamet, Tallinna uus ehitusmäärus

2013 – Eften Capital AS

2014 – Technopolis Ülemiste AS

2015 – Ülemiste Center OÜ

2016 – Olympic Entertainment Group AS

2017 – Baltic Horizon Fund

2018 – portaali Kinnisvara24 loomine

2019 – Tallinna Linn, Reidi tee arendus

2020 – Fausto Capital Fahle Pargi rajamine

2021 – kinnisvaraarendusettevõtte Hepsor börsile mineku eest

 

Eesti Kinnisvarafirmade Liit on loodud 1994. aastal ja ühendab kinnisvara vahenduse, arenduse, halduse ja konsultatsioonidega tegelevaid äriühinguid.


Lisainformatsioon:

Tõnis Rüütel

Eesti Kinnisvarafirmade Liidu tegevdirektor

tel 50 46 517; ekfl@ekfl.ee