Skip to main content

PRESSITEADE

PRESSITEADE: 
24.september 2012.a.
 
Eesti Kinnisvarafirmade Liidu 2012.aasta kinnisvarateemaliste üliõpilastääde konkursi võitja, „Säravaim kinnisvaratäht“ on Tallinna Tehnikaülikooli magister Tuuli Põldma.  
 
Eesti Kinnisvarafirmade Liit (EKFL) kuulutas 1.juunil 2012.a. esmakordselt välja Eesti kõrgkoolides kinnisvarateemasid käsitlevate lõputääde konkursi. 
 
EKFLi poolt välja antava preemia eesmärgiks on läbi tunnustuse tähelepanu juhtimine kinnisvaramajandussektorile. Uute ideede ja rakenduste toetamine erialaliidu poolt. 
 
Konkursile saab esitada kinnisvarateemalise (kinnisvaraarenduse, -vahenduse, -turunduse, -juriidika jms) magistritää, bakalaureusetää või rakenduskõrgharidusõppe lõputää. Hindamiskriteeriumiteks on teema mõjukus, rakenduslikkus ja uuenduslikkus Eesti kontekstis. 
 
Preemia „Säravaim kinnisvaratäht“ määratakse konkursile esitatud parima magistritää autorile ja preemia „Tõusev kinnisvaratäht“ määratakse konkursile esitatud parima bakalaureusetää või rakenduskõrgharidusõppe lõputää autorile. 
 
2012. aastal esitasid preemia nominente kategoorias „Säravaim kinnisvaratäht“ Tallinna Tehnikaülikool, Eesti Maaülikool ja Tallinna ülikool.  Bakalaureuse –ja rakenduskõrgharidusõppe kategoorias preemiale „Tõusev kinnisvaratäht“ lõputäid sel aastal ei laekunud. 
 
Preemia „Säravaim kinnisvaratäht“ võitja on Tuuli Põldma magistritääga „Miljääväärtuslike piirkondade taaselustamine kultuuriliste  ja majanduslike valikute koosmõjus. Kalamaja näitel.“
 
EKFL-i juhatuse liikmetest koosnev hindamiskomisjon oli meeldivalt üllatunud, et konkursile laekus rida tugevaid täid, mille seast parima valimine ei olnud sugugi lihtne. Võidutää sai komisjoni poolehoiu ajastutundliku lähenemise eest elukeskkonna kvaliteedi parandamisse. Linnakeskkonna taaselustamine on kasvava mahuga protsess ja äärmiselt tervitatav just linnalise identiteedi säilitamise seisukohalt. Tää sisaldas meeldivalt vahetuid kajastusi nii elanike, eriala spetsialistide kui avaliku sektori esindajate hinnangutest. „EKFL tervitab kultuuriliste, esteetiliste ja eetiliste väärtuste tugevnemist kinnisvara sektoris ja taaselustamise protsessis väljendub see kõige selgemalt.” ütles Ardi Roosimaa,
EKFL juhatuse liige ning traditsiooniliseks kujunenud Liidu ümarlaua eestvedaja. 
 
Preemia suuruseks 2012.aastal on parima magistritää autorile 500 eurot, mis antakse üle EKFLi sügisseminaril „Mis saab edasi? (olukord kinnisvaraturul)“ 16.oktoobril Meriton Grand Conference & SPA Hotel’i konverentsikeskuses, kus värske magister esineb oma lõputääd tutvustava ettekandega. 
 
Eesti Kinnisvarafirmade Liit (asutatud 1994.a.) on kinnisvara vahenduse, arenduse, halduse ja konsultatsioonidega tegelevate äriühingute ühendus. 
 
Lisainformatsioon: 
 
Ardi Roosimaa
EKFL juhatuse liige
GSM: +372 50 48 098
E-post: ardi.roosimaa@umpa.eu