Skip to main content

RIIGIKOGU EESTIMAA RAHVALIIDU FRAKTSIOONI PRESSITEADE

09. detsember 2008

 Karel Rüütli: Kodulaenu intressipuhkuse idee kogub toetust Rahvaliidu algatus võimaldada hättasattunud lastega peredele kodulaenu tasumisel ajutist intressipuhkust kogub toetust. Intressipuhkuse riikliku tagamise kavale on toetava hinnangu andnud Eesti Lastevanemate Liit, Eesti Omanike Keskliit, Eesti Kinnisvarafirmade Liit ja Eesti Pangaliit ning ka laenude garanteerimisega tegelev Sihtasutus KredEx. 

„Kuigi koalitsioon otsustas intressipuhkuse algatuse jätta välja 2008.a eelarve muutmise eelnõust, toetavad mitmed olulised ühendused ja asutused selle rakendamist,“ sõnas Rahvaliidu esimees Karel Rüütli.

 

 Rahvaliidu Riigikogu fraktsioon konsulteeris mitmete kodanikeühenduste saamaks erinevate huvirühmade seisukohad lastega perede kodulaenu intressipuhkuse riikliku tagamise rakendamise vajaduse kohta.

 

„Kuna ühenduste signaal on selgelt jaatav, jätkame intressipuhkuse eest võitlemist ja otsime uusi võimalusi selle seadustamiseks” lisas Karel Rüütli.

 

Rahvaliidu fraktsioon kutsub kõik huvitatud osapooled ümarlauale 16. detsembril algusega 15:00 Riigikogu ruumi R-332. Kodulaenu intressipuhkuse riikliku tagamise teemaline ümarlaual osalevad konsultatsioonides kodanikeühendused. Lisaks on teretulnud teiste erakondade esindajad ja huvigrupid.

  

Lisainfo:

Karel Rüütli

Riigikogu Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni esimees

52 46 312

karel.ryytli@riigikogu.ee