Kuu: märts 2013

Eesti Kinnisvarafirmade Liit (EKFL) kuulutab taas välja kinnisvarateemasid käsitlevate kõrgkoolide lõputääde konkursi.

 

EKFLi poolt välja antava preemia eesmärgiks on läbi tunnustuse tähelepanu juhtimine kinnisvara majandussektorile, uute ideede ja rakenduste toetamine erialaliidu poolt.

 

Preemia „Säravaim kinnisvaratäht“ määratakse konkursile esitatud parima magistritää autorile ja preemia „Tõusev kinnisvaratäht“ määratakse konkursile esitatud parima bakalaureusetää või rakenduskõrgharidusõppe lõputää autorile.

 

Konkursile saab esitada kinnisvarateemalise (kinnisvaraarenduse, -vahenduse, -turunduse, -juriidika jms) magistritää, bakalaureusetää või rakenduskõrgharidusõppe lõputää. Hindamiskriteeriumiteks on teema mõjukus, rakenduslikkus ja uuenduslikkus Eesti kontekstis.

 

Preemiate nominendid tuleb Tallinna Tehnikaülikoolil, Eesti Maaülikoolil, Tallinna ülikoolil, Estonian Business Schoolil ja Tartu ülikoolil esitada EKFLi juhatusele hiljemalt 30.juuniks 2013.a. Iga kõrgkool saab esitada kuni 3 tääd, mis peavad olema kaitstud hindele A või B mitte varem kui aasta enne konkursile esitamist. Lisatud peab olema juhendaja soovitus. 

 

Preemia suuruseks 2013.aastal on parima magistritää autorile 500 eurot ja parima bakalaureusetää või rakenduskõrgharidusõppe lõputää autorile 300 eurot.

 

EKFL on soovitanud oma liikmetel ja Liidu partneritel esitada endapoolseid eripreemiaid ja äramärkimisi.

 

Preemia antakse üle EKFLi sügisseminaril, kus üliõpilasel on võimalus esineda oma lõputääd tutvustava ettekandega.

 

Eesti Kinnisvarafirmade Liit (asutatud 1994.a.) on kinnisvara vahenduse, arenduse, halduse ja konsultatsioonidega tegelevate äriühingute ühendus.

 

 

Lisainformatsioon:

Tõnis Rüütel

EKFL tegevdirektor

GSM: +372 50 46 517

E-post: ekfl@ekfl.ee

Eesti Kinnisvarafirmade Liit (EKFL) tellis Eesti Konjunktuuriinstituudilt eksklusiivse uuringu, mille kohaselt peab üle kolmandiku elanikkonnast kinnisvara ostmiseks aega soodsaks, kõrgema sissetulekuga inimeste hulgas arvab sama suisa 51%.

Tähelepanu väärib, et kinnisvara ostuplaaniga inimeste hulgas enam kui pooled on alla 30 aastased noored.

 

 

Kolmandik elanikkonnast peab kinnisvara ostmiseks aega soodsaks

 

Uuringu kohaselt peab 37% elanikkonnast aega kinnisvara ostmiseks soodsaks. Kõrgeim on protsent neljandas ehk ülemises palgakvartiilis, kus pidas turule sisenemist soodsaks 51% küsitletutest. Vanusegrupiti olid kõige optimistlikumad kinnisvaraturu suhtes 16-29 ja 30-49 aastased inimesed.

 

Eesti Kinnisvarafirmade Liidu tegevdirektor Tõnis Rüütel ütles, et hoolimata ettevaatlikkusest turu suhtes on elanikkond üllatavalt optimistlik. Kahtlemata mängivad siinkohal rolli ka eraisikute kontodele kogunenud enneolematult suured hoiused mis otsivad parema tootlusega väljundit kui täna pea olematu intressitulu. Nii otsustaksegi soetada korter väljaüürimiseks. Deposiitide realiseerimisest kõneleb ka fakt, et võrreldes varasemaga on eluasemeturul arvestatavalt tõusnud ostude arv ilma pangalaenuta, sõnas Rüütel.

 

Kinnisvaraturul hakkab ilma tegema noorem põlvkond

 

EKFLi värske uuringu kohaselt peab 8% elanikkonnas tõenäoliseks, et nad lähema 2-3 aasta jooksul endale elamispinna ostavad. Kõrgeim on protsent vanusegrupis 16-29 aastat, kus eluaseme ostmise plaaniga on 20 % küsitletutest. Iseäranis märkimisväärne aga on, et kõikidest lähiaastatel kinnisvara osta plaanivatest isikutest kuulub lausa 58% antud vanusegruppi.

 

Tõnis Rüütel ütles, et noortel puudub masuaegne negatiivne kogemus ja seetõttu ongi just nemad järgmiseks kinnisvaraturu vedajaks. Paljud on end juba varem vanematest „lahti haakinud“ ja üürikorterisse kolinud. Järgmise etapina, kui pere loomine kindlamad piirid saanud, hakataksegi „oma pesa“ kindlust looma jõukohase eluaseme ostuga. Seda soodustavad kahtlemata ka enneolematult soodsad kodulaenu tingimused ja taaskord üsna heatahtlik suhtumine laenajasse pankade poolt. Noorte puhul on määravaks ka pikem võimalik laenuperiood.

 

Uuringusse oli kaasatud 801 inimest

 

Eesti Kinnisvarafirmade Liit (EKFL) on loodud 1994.a. EKFL on kinnisvara arenduse, vahenduse ja konsultatsioonidega tegelevate äriühingute ühendus. Liitu kuulub 40 juhtivat kinnisvarasektori ettevõtet.

 

 

Lisainfo:

 

 

Tõnis Rüütel

Tegevdirektor

Eesti Kinnisvarafirmade Liit

GSM: 50 46 517

 

 

© 1994-2024 EKFL | Privaatsus