Kuu: november 2014

7.novembril pärjati EfTEN Capital AS kolmeteistkümnendat korda toimunud rahvusvahelisel kinnisvarakonverentsil Eesti ärikinnisvara sektorisse tehtud panuse eest tiitliga Kinnisvara Guru 2014.

Eesti Kinnisvarafirmade Liidu tegevdirektor Tõnis Rüütli sõnul omistati EfTEN Capitalile Kinnisvara Guru 2014 tiitel viimase viie aasta jooksul Eesti ärikinnisvara sektoris toimunud aktiivse varade konsolideerimise eest. „EfTEN Capital AS juhib EfTEN Kinnisvarafondi, mis on oma 200 miljonilise varade mahuga suurim ärikinnisvarafond Balti riikides. Eestis on kahtlemata viimase aja silmapaistvaks saavutuseks hotell Palace täieliku renoveerimise lõpetamine selle aasta suvel,“ lisas Rüütli.

Kinnisvara Guru 2014 esindaja, EfTEN Capitali tegevjuht Viljar Arakas sõnas tiitlit vastu võttes, et see on meile suur au ning et see tiitel on eelkõige tunnustuseks kogu EfTEN Capitali meeskonna suurepärasele tööle ja pühendumisele.
”Teeme oma igapäevast tööd ning on tore, kui meie tegemisi on märgatud. See innustab meid jätkama valitud suunal,“ märkis Arakas.

Kinnisvara Gurud läbi aegade on olnud:

Kinnisvara Gurud 2003 – asjaõigusseaduse loojad Priidu Pärna, Rein Tiivel, Villu Kõve ja Anre Zeno
Kinnisvara Guru 2004 – Nordea Panga juht Juhani Seilenthal
Kinnisvara Guru 2005 – Tallinna Tehnikaülikooli professor Ene Kolbre
Kinnisvara Guru 2006 – Eesti Kontserdi juht Aivar Mäe
Kinnisvara Guru 2007 – Tallinna Tehnikaülikooli professor Roode Liias
Kinnisvara Guru 2008 – ettevõtja Urmas Sõõrumaa
Kinnisvara Guru 2009 – SA Kutsekoda juhatuse liige Maaja-Katrin Kerem
Kinnisvara Guru 2010 – Ülemiste City AS
Kinnisvara Guru 2011 – Riigi Kinnisvara AS
Kinnisvara Guru 2012 – KOKO arhitektuuribüroo arhitektid Andrus Kõresaar ja Raivo Kotov
Kinnisvara Guru 2013- SA KredEx

Eesti Kinnisvarafirmade Liit (EKFL) andis üle preemia „Säravaim kinnisvaratäht“  parima kinnisvarateemalise magistritää eest 2014.aastal.

 

 

Iga-aastaselt korraldatava konkursi eesmärgiks on üliõpilaste tähelepanu juhtimine kinnisvara majandussektori arendamisele. Tääde hindamiskriteeriumiteks on teema mõjukus, rakenduslikkus ja uuenduslikkus Eesti kontekstis.

Käesoleval aastal on laureaadiks Jürgen Vahtra Eesti Maaülikoolist, kes kaitses magistritää teemal „Linna ruumiline geomeetria, funktsioonide kättesaadavus ja mitmekesisus – Tartu linna konfiguratsiooniline uuring“. Tää juhendajateks Lauri Lihtmaa ja Heiki Kalberg.

 

 

Jürgen Vahtra magistritää objektiks on olemasolevate seostatud andmebaaside põhjal linnaplaneerimiseks vajalike andmete kättesaadavus ja visualiseerimine.

Välja on toodud võimalused olulise abivahendina planeerijatele ja ka ettevõtjatele oma valikute tegemiseks. Kus liiguvad inimesed, mis eesmärkidel, kui mitmekesine on neid ümbritsev keskkond? Need küsimused, õigemini küsimustele õigete vastuste teadmine annab head lahendused liikluses, teenuste pakkumiseks, investeerimiseks jm. Kui see info on saadav täpselt, kiiresti ja võrdlemisi madala hinnaga, siis on meie tulevikuotsused kvaliteetsemad.

Magistrant suutis kasutades ära ESRI juurde käivat vabavara, ühendada inimeste ja ehitusregistri andmed, mille põhjal saab teha erinevaid vajalikke arvutusi, tuleb vaid osata küsida. Peale andmete sidumist on päringute tegemine oluliselt kiirem ja soodsam.

 

 

Preemia üleandmine toimus 8. oktoobril Meriton Grand Conference & SPA Hotel’i konverentsikeskuses, kus  EKFL korraldas  koostääs Swedbankiga kinnisvarateemalise seminari.

 

Eelmisteks laureaatideks olid: 

-2013.a.  Hardi Rikand Tartu ülikoolist, kes kaitses magistritää teemal „Eluruumi üürilepingu ülesütlemine kinnisasja omaniku vahetumisel“. Tää juhendajaks professor Irene Kull.

-2012.a. Tuuli Põldma Tallinna Tehnikaülikoolist, kes kaitses magistritää teemal „Miljääväärtuslike piirkondade taaselustamine kultuuriliste ja majanduslike valikute koosmõjus. Kalamaja näitel“.  Tää juhendajateks Liis Ojamäe ja Katrin Paadam.

 

 

 

Eesti Kinnisvarafirmade Liit on loodud 1994. aastal, mis ühendab kinnisvara vahenduse, arenduse, halduse ja konsultatsioonidega tegelevaid äriühinguid. 

 

 

Lisainfo:

Tõnis Rüütel

Eesti Kinnisvarafirmade Liidu tegevdirektor

GSM: 50 46 517

 

 

 

© 1994-2024 EKFL | Privaatsus