Kuu: aprill 2015

 

Eesti Kinnisvarafirmade Liit (EKFL) andis üle preemia „Tõusev kinnisvaratäht“  parima kinnisvarateemalise lõputää eest 2015.aastal. Kokku laekus 4 tääd, neist 2 bakalaureuse- ja 2 rakenduskõrghariduse lõputääd. „Särava kinnisvaratähe“ (magistritää) kategoorias ei kvalifitseerunud seekord ükski tää.

 

Iga-aastaselt korraldatava konkursi eesmärgiks on üliõpilaste tähelepanu juhtimine kinnisvara majandussektori arendamisele. Tääde hindamiskriteeriumiteks on teema mõjukus, rakenduslikkus ja uuenduslikkus Eesti kontekstis.

 

Käesoleval aastal on laureaadiks Tarmo Richard Klamp Tallinna Tehnikaülikooli Tallinna kolled_ist, kes kaitses lõputää teemal „Kohaliku omavalituse tegevused pruunaladele linnaruumi kvaliteedi tõstmise eesmärgil kolme Eesti linna näitel.“ (http://digi.lib.ttu.ee/i/?3341‰ÛÜ ) Tää juhendajaks Kristi Grišakov.

 

Tarmo Richard Klampi lõputää toob välja Eesti pruunalasid puudutavate, sh. kinnisvara korrashoiualaste küsimuste olulisuse linnaruumi kvaliteedi parandamisel. Pruunala (brownfield) – see on alakasutatud või mahajäetud ala linnaruumis, mis on olnud varem kasutusel. Pruunala on mõjutatud selle ala või teda ümbritseva ala eelmisest kasutusest, see on sageli hoonestatud ja välja arendatud taristuga. 

 

EKFL tegevdirektori, Tõnis Rüüteli sõnul tuleneb võidutää teema aktuaalsus kahaneva populatsiooniga linnade (vaatluse all Valga, Paldiski ja Kiviõli) jätkuvast ja süvenevast probleemist – mida teha taoliste kruntidega, säilitades linnaruumi kvaliteeti? Viimasel kümnendil on tühjana seisvate hoonete hulk paiguti vähenemas. Sellele on kaasa aidanud selgemalt välja kujunenud linnaosade funktsioonid, väikelinnade oma nägu ning rahvastiku elatustaseme kasv. See on hoogustanud inimesi oma vara korrastama ja hooldama ning investoreid raha vanade hoonete korrastamisse investeerima. Lammutatakse vanu kasutuskõlbmatuid elu- ning täästushooneid, võetakse kasutusele tühjana seisvaid tehaseid ja laohooneid. Siiski, on jäänud linnu ja linnaosasid, kus kinnisvara korrashoid toimub aeglasemas tempos või puudub sootuks, linnaruumi ilmestavad lagunevad ja mahajäetud hooned ning tühjana seisvate hoonete hulk suureneb. Sellised linnad ja linnaosad on väljakutseks kohalikule omavalitsusele, kes peab igapäevaselt kokku puutuma taoliste kruntide negatiivsete mõjudega, mistõttu võiks omavalitsus olla ka esimene, kes oleks huvitatud nende korrastamisest.


Tää teoreetiline osa avab Euroopa näitel mitmeid leidlikke tegevusi pruunalade taaskasutusele võtmiseks ja linnaruumi kujundamiseks, võtab Tõnis Rüütel teema kokku.

Preemia üleandmine toimus 8. oktoobril Park Inn by Radisson Meriton Conference & SPA Hotel Tallinn konverentsikeskuses, kus  EKFL korraldas  koostääs Swedbankiga kinnisvarateemalise konverentsi ‘Mis saab edasi? (olukord kinnisvaraturul)’.


Eelmisteks laureaatideks olid:  

– 2014.a. Jürgen Vahtra Eesti Maaülikoolist, kes kaitses magistritää teemal „Linna ruumiline geomeetria, funktsioonide kättesaadavus ja mitmekesisus – Tartu linna konfiguratsiooniline uuring“. Tää juhendajateks Lauri Lihtmaa ja Heiki Kalberg. 

– 2013.a.  Hardi Rikand Tartu ülikoolist, kes kaitses magistritää teemal „Eluruumi üürilepingu ülesütlemine kinnisasja omaniku vahetumisel“. Tää juhendajaks professor Irene Kull. 

– 2012.a. Tuuli Põldma Tallinna Tehnikaülikoolist, kes kaitses magistritää teemal „Miljääväärtuslike piirkondade taaselustamine kultuuriliste ja majanduslike valikute koosmõjus. Kalamaja näitel“.

Tää juhendajateks Liis Ojamäe ja Katrin Paadam. 

Eesti Kinnisvarafirmade Liit on loodud 1994. aastal, mis ühendab kinnisvara vahenduse, arenduse, halduse ja konsultatsioonidega tegelevaid äriühinguid. 

 

Lisainfo:


nis Rüütel

Eesti Kinnisvarafirmade Liidu tegevdirektor, GSM: 50 46 517

 

Eesti Kinnisvarafirmade Liidu (EKFL) poolt läbiviidud uuringu kohaselt prognoosivad kinnisvaraettevõtted järgnevaks pooleks aastaks käibekasvu ja täätajaskonna suurendamist. Küsitlusele vastas 87 kinnisvaraettevõtjat, enam kui pooled vastajatest ennustasid järgnevaks poolaastaks käibekasvu.Märkimisväärne on, et käibelangust nägi ette vaid alla 10% vastajatest. 

 

Kinnisvaraturu suhtes on ettevõtjad mõõdukalt optimistlikud, lõviosa prognoosidest nägid ette nii hindade kui tehingute arvu stabiliseerumist. Kui eristada elamis- ja äripindade turg, siis eelkõige äripindade turult oodatakse ka kerget kasvu.

 

„Elamispindade osas oldi mõnevõrra tagasihoidlikumad, kuna kiire kasv leidis juba tänavu kevadeni aset ning eelkõige prognoositakse sellele turusegmendile stabiilsust,“ kommenteeris küsitluse tulemusi EKFLi juhatuse liige Tõnu Toompark.

 

„Seda tähelepanuväärsem on, et vaatamata vahepeal veidi langenud turukonjunktuurile on ettevõtjate täätajate arvu ja käibe kasvatamise ootused optimistlikud,“ ütles Toompark.

 

Eesti Kinnisvarafirmade Liit viib regulaarselt kaks korda aastas läbi kinnisvarasentimendi uuringut. Küsitlusele vastajateks on EKFLi liikmed ja teised kinnisvaravaldkonna ettevõtete juhid ja tippspetsialistid.

 

Eesti Kinnisvarafirmade Liit on loodud 1994.a. EKFL on kinnisvara arenduse, vahenduse ja konsultatsioonidega tegelevate äriühingute ühendus. Liitu kuulub 45 juhtivat kinnisvarasektori ettevõtet.

 

Lisainfo: Tõnu Toompark

Eesti Kinnisvarafirmade Liit, juhatuse liige

Adaur Grupp Oü, juhatuse liige +372 525 9703 tonu@adaur.ee

 

 

 

 

7.novembril pärjati EfTEN Capital AS kolmeteistkümnendat korda toimunud rahvusvahelisel kinnisvarakonverentsil Eesti ärikinnisvara sektorisse tehtud panuse eest tiitliga Kinnisvara Guru 2014.

 

Eesti Kinnisvarafirmade Liidu tegevdirektor Tõnis Rüütli sõnul omistati EfTEN Capitalile Kinnisvara Guru 2014 tiitel viimase viie aasta jooksul Eesti ärikinnisvara sektoris toimunud aktiivse varade konsolideerimise eest. „EfTEN Capital AS juhib EfTEN Kinnisvarafondi, mis on oma 200 miljonilise varade mahuga suurim ärikinnisvarafond Balti riikides. Eestis on kahtlemata viimase aja silmapaistvaks saavutuseks hotell Palace täieliku renoveerimise lõpetamine selle aasta suvel,“ lisas Rüütli.

 

Kinnisvara Guru 2014 esindaja, EfTEN Capitali tegevjuht Viljar Arakas sõnas tiitlit vastu võttes, et see on meile suur au ning et see tiitel on eelkõige tunnustuseks kogu EfTEN Capitali meeskonna suurepärasele tääle ja pühendumisele.
‘Teeme oma igapäevast tääd ning on tore, kui meie tegemisi on märgatud. See innustab meid jätkama valitud suunal,“ märkis Arakas.

 

Kinnisvara Gurud läbi aegade on olnud:

 

Kinnisvara Gurud 2003 – asjaõigusseaduse loojad Priidu Pärna, Rein Tiivel, Villu Kõve ja Anre Zeno
Kinnisvara Guru 2004 – Nordea Panga juht Juhani Seilenthal
Kinnisvara Guru 2005 – Tallinna Tehnikaülikooli professor Ene Kolbre
Kinnisvara Guru 2006 – Eesti Kontserdi juht Aivar Mäe
Kinnisvara Guru 2007 – Tallinna Tehnikaülikooli professor Roode Liias
Kinnisvara Guru 2008 – ettevõtja Urmas Sõõrumaa
Kinnisvara Guru 2009 – SA Kutsekoda juhatuse liige Maaja-Katrin Kerem
Kinnisvara Guru 2010 – ülemiste City AS
Kinnisvara Guru 2011 – Riigi Kinnisvara AS
Kinnisvara Guru 2012 – KOKO arhitektuuribüroo arhitektid Andrus Kõresaar ja Raivo Kotov
Kinnisvara Guru 2013- SA KredEx

 

Allikas: http://arileht.delfi.ee/news/turundus/selgus-kinnisvara-guru-2014.d?id=70107283 

© 1994-2024 EKFL | Privaatsus