• Esileht

2018. aasta toob endaga kaasa õigusmaastikul mitmeid põnevaid muudatusi. Korteriomandi- ja korteriühistuseadus ning isikuandmete kaitse üldmäärus on kahtlemata esmajärgus mainimist väärivad õigusaktid, millega kaasnevad väiksemad või suuremad muutused pea iga inimese jaoks. Sellega seoses näib olevat paras aeg juba praegu hakata mõtlema, kas uute regulatsioonidega kohanemiseks oleks vaja ettevalmistusi tegema asuda.

LOE EDASI

PRESSITEADE
13.oktoober 2017.a.

Eesti Kinnisvarafirmade Liidu 2017.aasta kinnisvarateemaliste üliõpilastööde konkursi võitja, „Tõusev kinnisvaratäht„ on Tallinna Tehnikaülikooli Tallinna Kolledži rakenduskõrghariduse õppekava lõpetanud Angelina Ilizina ja „Säravaim kinnisvaratäht“ on Tartu Ülikooli magister Risto Veiderpass.

LOE EDASI

  1. aasta toob endaga kaasa õigusmaastikul mitmeid põnevaid muudatusi. Korteriomandi- ja korteriühistuseadus ning isikuandmete kaitse üldmäärus on kahtlemata esmajärgus mainimist väärivad õigusaktid, millega kaasnevad väiksemad või suuremad muutused pea iga inimese jaoks. Sellega seoses näib olevat paras aeg juba praegu hakata mõtlema, kas uute regulatsioonidega kohanemiseks oleks vaja ettevalmistusi tegema asuda.

 

01.01.2018 jõustub korteriomandi- ja korteriühistuseadus. Teema sissejuhatuseks ja esmase ettekujutuse saamiseks on oluline teada järgmist:

 

  • kõikides majades, millistes puudub seaduse jõustumise hetkeks ehk seisuga 01.01.2018 korteriühistu, tekib see automaatselt, st riik loob selle ise;

 

  •  kuni 10 korteriga majades on korteriühistu juhtimine võimalik ilma juhatuseta.Juhatuse puudumisel loetakse kõik korteriomanikud ühise esindusõigusega juhatuse liikmeteks, mis tähendab, et korteriühistu nimel tehingu tegemiseks on nõutav kõigi korteriomanike nõusolek;

 

  • korteriühistud, millised olid moodustatud mitme kinnisasja majandamiseks ningei olevastu võtnud ja hiljemalt 31.12.2017 registripidajale esitanud otsust senisel viisil jätkamiseks, loetakse lõppenuks ning nende asemele tekivad automaatselt uued korteriühistud.

 

Korteriomandi- ja korteriühistuseaduse jõustumisega seoses tasub kindlasti vähemasti kõigil, kellele kuulub korteriomand, juba praegu läbi mõelda, kas ja kui siis millises ulatuses tingib uus regulatsioon muudatusi selle maja jaoks, kus vastav korteriomand asub.

 

14.04.2016 kiitis Euroopa Parlament heaks isikuandmete kaitse üldmääruse ning juba järgmisel aastal, täpsemalt 25.05.2018 hakatakse seda kohaldama. Siinkohal on oluline rõhutada, et määrus on otsekohalduv ning see hakkab asendama Eesti isikuandmete kaitse seadust, mis omakorda tähendab, et ei saa jääda ootama vastavat Eesti siseriiklikku regulatsiooni vaid tuleb kohandada oma tegevust vastavalt määruses sätestatule. Eelnevat arvesse võttes paneksin kõigile südamele, et enne kui nö kell kukub, tasuks isikuandmete kaitse üldmäärusega ennast kurssi viia. Regulatsioon on parasjagu keeruline, seega soovitan kõigil, kes igapäevaselt õigusaktidega kokku ei puutu, leida abi uue korraga tutvumiseks. Sellega seoses kutsun lugejaid üles osalema Eesti Kinnisvarafirmade Liidu poolt 05.10.2018 korraldataval ümarlaual, kus tutvustatakse andmekaitse uusi reegleid.

 

 

Evelin Kanter, Arco Vara juriidilise osakonna juht

29.05.2018 toimus meie pikalt planeeritud visiit Riiga, mille käigus külastasime Riia Peaarhitekti bürood, linna planeerimise osakonda ja kolleege LANIDA’s.

Tahaksime juhatuse poolt kõiki osalenuid tänada hea pealehakkamise ja meeldiva seltskonna eest!
Miitingud väga sisukad ja kõigil oli võimalus oma küsimustele vastused saada.

Riia on Eesti investorile huvitav keskkond, kuna arengus jääb see endiselt Tallinnale vähemalt mõned aastad alla. Turg on pigem varajases kasvufaasis ja majandusnäitajad kasvamas.

LOE EDASI

PRESSITEADE

13.oktoober 2017.a.

Eesti Kinnisvarafirmade Liidu 2017.aasta kinnisvarateemaliste üliõpilastääde konkursi võitja, „Tõusev kinnisvaratäht„ on Tallinna Tehnikaülikooli Tallinna Kolled_i rakenduskõrghariduse  õppekava lõpetanud Angelina Ilizina ja „Säravaim kinnisvaratäht“ on  Tartu ülikooli magister Risto Veiderpass.

LOE EDASI

Eesti Kinnisvarafirmade Liidu iga-aastaselt kaks korda läbiviidava uuringu järgi ootavad kinnisvaraettevõtjad aktiivset tehingute turgu, kuid mõningat tagasiminekut nii elamispindade kui äripindade üürihindades. Ettevõtete täätajate arvu ja käibe kasvatamise osas valitsevad positiivsed meeleolud.

 

„Uuringus osalenud ettevõtete ootused elamispindade ostumüügituru aktiivsuse ja hindade kasvu osas on pigem optimistlikud,“ tõi välja Eesti Kinnisvarafirmade Liidu juhatuse liige Tõnu Toompark. „Hea majandusseis julgustab ostjaid kinnisvaratehinguid tegema. See omakorda surub hindu tõususuunas. Samas võiks oodata seniste hinnatõusutempo ja tehingute arvu kasvu aeglustumist.“

 

Elamispindade üürihindade osas on kinnisvaraettevõtjate ootused vastukäivad. Siiski on enam neid, kes kasvava üüripakkumise valguses näevad survet elamispindade üürihindade mõningaks alanemiseks. Sama kehtib äripindade sektori kohta, kus pakkumist järjest lisandub ja see hakkab üha enam üürihindu survestama.
Majanduskeskkond soosib kinnisvaratehingute tegemist. Sellest tulenevalt ootavad pea kõik uuringus osalenud ettevõtted lähitulevikult nii täätajate arvu kui käibe kasvu. Seejuures on käibekasvuootus viimase viie aasta kõrgeimal tasemel.

 

„Uuringus osalejate ootused on valdavalt optimistlikud sisaldades siiski annuse ettevaatlikkust. Osalejad tõid välja nii konkurentsi tihenemist pakkumiste turul, kui seniste kasvutempode pidurdumise võimalikkust. Lähima poole aasta kinnisvaraturg liigub uuringus osalenute hinnangul positiivsel kursil,“ võttis Tõnu Toompark uuringu tulemused kokku.

 

Eesti Kinnisvarafirmade Liit viib regulaarselt kaks korda aastas läbi kinnisvarasentimendi uuringut. Küsitlusele vastajateks on EKFLi liikmed ja teised kinnisvaravaldkonna ettevõtete juhid ja tippspetsialistid.

 

Eesti Kinnisvarafirmade Liit on loodud 1994. a. EKFL on kinnisvara arenduse, vahenduse ja konsultatsioonidega tegelevate äriühingute ühendus. Liitu kuulub 60 juhtivat kinnisvarasektori ettevõtet.

 

Kinnisvarasentiment 05.2017  

Kinnisvarasentimendi dünaamika 

Lisainfo:
Tõnu Toompark
Eesti Kinnisvarafirmade Liit, juhatuse liige
Adaur Grupp Oü, juhatuse liige
+372 525 9703
tonu@adaur.ee

 

© 1994-2019 EKFL | Privaatsus