Skip to main content

Iga Tallinna elaniku kohta on ruutmeeter kaubanduspinda

Tallinnas on statistika järgi ca 1,25 m2 kaubanduspinda elaniku kohta. Kuigi see suhtarv on aasta-aastalt kasvanud, on kaubanduskeskuste vakantsid ikka nullilähedased ning vabade pindade tekkides järjekord potentsiaalseist soovijaist ukse taga.

Kaubanduspindade puhul räägitakse reeglina üürimisest, kuid millised on võimalused pindu osta ning milliste ettevõtete jaoks oleks see otstarbekas?

Ostu või üürimise kasuks otsustamine on paljuski kinni firma tulevastes eesmärkides ning ka asukohanõuetes. Kui firmal on selge visioon stabiilsest arengust ja ka asukoha suhtes on kindel nägemus, siis tasub mõelda ostmisele.

Kui ettevõttel on aga mastaapsed kasvuplaanid ning paiknemise soov ei ole veel kuigi kindel, pole mõtet ka äripinda soetada, sest varem või hiljem jäävad ruumid kitsaks või soovitakse ümber paikneda. Kaubanduspindade suhtes on oluline jälgida turgu – millised on ostjate harjumused ning soovid?

Kindlasti tuleb valida asukoht vastavalt kaubandusliigile, sest määblipood vanalinnas või kõrgmoepoeke Järvel ei oleks arukas valik.

Samuti on kaubanduspinna valikul oluline eespool räägitu – kuidas ja kus kaupmees näeb ennast täna ja tulevikus ehk siis kas on plaan laieneda ja kas asukoht on õige.

Kui ettevõttel on visioon ja vajadused selged ning ka tagatud, tasub võimaluse korral kindlasti osta äripind, mis kindlustab pinna olemasolu senikauaks, kui vaja. üüripinna puhul võib alati tekkida oht, et omanik soovib ühel päeval lepingu lõpetada ning selle jaoks ka põhjuse leiab. See võib heale ärile saatuslikuks saada, sest kiiresti samaväärset pinda leida on pea võimatu. Teiselt poolt aga tekib küsimus, kas firma vabad vahendid on mõttekas paigutada just kinnisvarasse. Kas ei oleks kasulikum suunata need põhitegevusse ja siiski üürida äripind, kus kinnisvaraomanik seisab hea kinnisvara üldise korrashoiu eest ning kui äri seda nõuab, saab vajadusel lihtsamalt asukohta muuta?

Müüdavate äripindade vallas on vakants tagasihoidlik. Kaubanduskeskustesse pindade ostmisest ei ole loomulikult mõtet rääkidagi. Kuid vakantseid müügipindu võib leida nii vanalinnast kui ka väiksema jalakäijate vooga tänavate äärest.

On väga keeruline anda üldist hinnangut, kas kaubanduspind oleks mõttekam osta või üürida. Kõik oleneb ettevõtte arenguplaanidest ning konkreetsetest soovidest.

Ostuhind on üle 50 000 kr/m2

    kaubanduspindade müügihinnad Tallinnas, kr/m2

  • kesklinn 50 000-60 000
    kaubanduspindade üürihinnad Tallinnas, kr/m2 kuus

  • kesklinn 400-700
  • äärelinn 200-400

Allikas:  äripäev, 26.november 2007.a.