Skip to main content

Täna avati Tartus Lennuakadeemia uus hoone

Tänasel pidulikul tseremoonial avati Tartus ülenurmel Eesti Lennuakadeemia uus hoone, mille ehituse peatäävõtja on Arco Ehitus Oü.  Tiivikukujuline õppehoone rajati lennuraja lähedale, ülenurme lennujaamahoone vahetusse lähedusse. Hoone pindala on üle 4000 m², uue akadeemia rajamise maksumus ca 4 miljonit eurot. 

Uue hoone valmimisega täitub eesmärk ehitada kaasaegne ning rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline õppe- ja administratiivkeskus ülenurmele. Uues keskuses on planeeritud õppevõimalused 340 üliõpilasele ning tääkohad 60 õppe- ja teadustäätajale. Lisaks tavapärastele õppe- ja tääruumidele paigutatakse uude keskusesse ainulaadselt integreeritud lennu- ja lennujuhtimissimulaatorid, samuti luuakse täiendavad eeldused lennunduse inglise erialakeele eksami- ja metoodikakeskuse arendamiseks ning ühtse erialase raamatukogu tekkeks“, sõnas avamisel Eesti Lennuakadeemia rektor Jaan Tamm.

 

Arco Vara juhatuse esimees Lembit Tampere tunnustas Eesti Lennuakadeemiat kui väga motiveeritud ja konstruktiivset klienti kommenteerides, et „kogu ehituse protsessi vältel, mis oli väga suureks väljakutseks ka Arco Ehituse meeskonnale, näitas rektor Jaan Tamm üles märkimisväärset koostäätahet ning tõestas, et keskendudes lahendustele mitte probleemidele, jõuab eesmärgile.“

 

Lennuakadeemia arhitektuurse lahenduse lõi arhitektuuribüroo Lunge & Ko.  Arhitektuuriliselt on tegemist kolmeharulise, kolmekorruselise, lamekatusega ehitisega. Hoone keskosas tõstetakse maapinda peaaegu esimese korruse põranda kõrguseni ja hoone haarade suunas pind langeb, mis näiliselt muudab hoone keskosa kahekorruseliseks. Keskosa küljed kaevatakse lahti, mis  võimaldab soklikorrusele aknad teha. Tiibade ristumiskohas, hoone keskel, asub kogu kooli süda – läbi kahe korruse ulatuv aatrium, mille laes hiiglaslik klaaskuppel. Aatrium on kasutuses puhkealana ja infopunktina.

 

Viimistlusmaterjalid on anodeeritud lehtalumiinium, sinaka peegeldusega päikese-kaitseklaas. Säravad metalsed materjalid on valitud, et võimendada kolmeharulise hoone – tiivikhoone kui arhetüüp ja maamärk – tähtsust.

 

Eesti Lennuakadeemia uue õppehoone projekti toetas SA Archimedes struktuurivahenditest meetmest ‘Teadus- ja arendusasutuste ning kõrgkoolide õppe ja tääkeskkonna infrastruktuuri kaasajastamine’.

 

Tartu Lennukolled_ asutati 1993. aastal, 2008 nimetati õppeasutus ümber Eesti Lennuakadeemiaks. Rakenduskõrgkool pakub ainsana Eestis lennundusalast haridust.. Päris oma maja pole lennuakadeemial alates 1993. aastal asutamisest olnudki. 

 

Arco Ehitus Oü kuulub Arco Vara kontserni ehitusdivisjoni, tegevusaladeks on tsiviil- ning keskkonnaehitus. Arco Ehitus Oü-le on omistatud rahvusvahelised kvaliteedi-, keskkonnakaitse- ja tääohutuse sertifikaadid ISO 9001, ISO 14001 ja OHSAS 18001.

Lisainformatsioon:

 

Lembit Tampere
Juhatuse esimees
Arco Vara AS
Tel: 614 4630
lembit.tampere@arcovara.ee
www.arcovara.ee

 

Jaan Tamm

Rektor

Eesti Lennuakadeemia

Tel: 7 448 100     

eava@eava.ee 

www.eava.ee